top of page

Lokal borgerinddragelse i forbindelse med etablering af Stavtrup Kultur- og Idrætscenter

Opdateret: 16. maj

I snart 10 år har frivillige arbejdet mod at Stavtrup skal have en multihal. Siden 2014 har projektet fokuseret på at sikre tre ting for Stavtrup:

  • Mere hal-kapacitet

  • Socialt samlingssted (forsamlingshus)

  • Centralt placeret i forbindelse med ude-aktiviteter

Projektet hedder pt. ”Stavtrup Kultur- og Idrætscenter”. Læs mere her: Om Kultur og Idrætscenteret | Stavtrup.


Mange tusinde frivillige timer er skudt i realisering af visionen for "Stedet der samler", og langt fra alt har været synligt i byen. Borgerinddragelse har dog været vigtig for hal-projektet og for fællesrådet. For at undgå misforståelser ift. graden af borgerinddragelse, har vi sammen valgt at dele en kronologisk liste over de vigtigste begivenheder ift. involvering:


2014-2019:

I denne periode blev der arbejdet på forskellige løsninger, AAA united erklærede sig villig til at indgå som stor bidragsyder til projektet. Der blev kommunikeret via Riposten, Stavtrup-portalen og Facebook.

Det blev besluttet at den kommende kunstgræsbane skulle ligge på placeringen v. klubhuset, og kommunen anviste Bispemarken (Matrikel M15) som i mange år har været udlagt til idrætsfaciliteter.


I oktober 2019, efter et borgermøde med 300+ deltagere, blev den nye organisering af hal-projektet født. Der er løbende kommunikeret efter bedste evne via Riposten, facebook og Stavtrup.dk. Derudover har der været dialog mellem Den Grønne Kile og andre lokale interessenter og kommunen, hvilken Hal-projekt og Fællesråd ikke har indsigt i, og som derfor ikke er listet.


Nedenstående liste er ikke udtømmende, og tilvejebragt efter bedste evne. Tre typer/grader af inv