top of page

Lokal borgerinddragelse i forbindelse med etablering af Stavtrup Kultur- og Idrætscenter

Opdateret: 19. jun. 2023

(Listen nederst på siden bliver løbende opdateret, senest d. 19/62023)

I snart 10 år har frivillige arbejdet mod at Stavtrup skal have en multihal. Siden 2014 har projektet fokuseret på at sikre tre ting for Stavtrup:

 • Mere hal-kapacitet

 • Socialt samlingssted (forsamlingshus)

 • Centralt placeret i forbindelse med ude-aktiviteter

Projektet hedder pt. ”Stavtrup Kultur- og Idrætscenter”. Læs mere her: Om Kultur og Idrætscenteret | Stavtrup.


Mange tusinde frivillige timer er skudt i realisering af visionen for "Stedet der samler", og langt fra alt har været synligt i byen. Borgerinddragelse har dog været vigtig for hal-projektet og for fællesrådet. For at undgå misforståelser ift. graden af borgerinddragelse, har vi sammen valgt at dele en kronologisk liste over de vigtigste begivenheder ift. involvering:


2014-2019:

I denne periode blev der arbejdet på forskellige løsninger, AAA united erklærede sig villig til at indgå som stor bidragsyder til projektet. Der blev kommunikeret via Riposten, Stavtrup-portalen og Facebook.

Det blev besluttet at den kommende kunstgræsbane skulle ligge på placeringen v. klubhuset, og kommunen anviste Bispemarken (Matrikel M15) som i mange år har været udlagt til idrætsfaciliteter.


I oktober 2019, efter et borgermøde med 300+ deltagere, blev den nye organisering af hal-projektet født, med involvering af 50+ frivillige i forskellige arbejdsgrupper. Der er løbende kommunikeret efter bedste evne via Riposten, facebook og Stavtrup.dk.

Den Grønne Kile og evt. andre lokale interessenter har løbende været i dialog med kommunen. Denne dialog har hverken Hal-projekt eller Fællesråd indsigt i, og den er derfor ikke er listet (Bortset fra de følgegruppemøder hvor hal hhv. fællesråd har været inviteret.)


Nedenstående liste er ikke udtømmende, og tilvejebragt efter bedste evne. Tre typer/grader af involvering listes;

 • Med fed: Mere formelle arrangementer/møder hvor interessenter er aktivt inviteret

 • Almindelig: Møder hvor hal-projektet og/eller fællesrådet har taget initiativ til at mødes

 • Med grå: Åbne møder hvor der har været mulighed for at møde op og dele sine synspunkter, eller andre, mindre direkte relevante for hal-projektet.


Liste over dialog-møder (Siden 2019):

 • 22/10 2019 Formøde for naboer til Bispemarken afholdt på Søholm

 • 24/10 2019 Borgermøde m. 300+ deltagere i hallen

 • Møde med Fællesråd, Hal-gruppe og Den Grønne Kile (hos Den Grønne Kile), dato usikker

 • 27/11 2019 Åbent arbejdsgruppemøde i halprojektet

 • 15/1 2020 Åbent arbejdsgruppemøde i halprojektet (Vi kørte disse åbne- fysiske møder indtil Corona lukkede ned.

 • 5/2 2020 Åbent arbejdsgruppemøde i halprojektet

 • 18/2 2020, tegnemøde med beboere på Mondrupsvej

 • 31/3 2020 Generalforsamling i Lokalrådet

 • 27/4 2020 Multihalsudvalget mødes ved boldbanerne i Stavtrup med naboer og repræsentanter for det kommende DGK.

 • 27/5 2020 Ideprogram præsenteres for den udvidede interessentgruppe på Søholm

 • 16/6 2020 Lokalrådsmøde hvor naboer til marken og repræsentanter for det kommende DGK deltager

 • 8/10 2020 Stavtrup IF´s forretningsudvalg mødes med repræsentanter for Den Grønne Kile

 • 19/11 2020 Rådmand for Kultur mødes med DGK og Multihalsudvalget

 • 1/12 2020 - Generalforsamling i Stavtrup Lokalråd

 • 15/1 2021 – Formand for kulturudvalget mødes med DGK fra 10-11 og Stavtrup IF fra 11-12

 • 20/1 2021 Følgegruppemøde – DGK, Mondrupsvejs Vejlaug og repræsentanter for Stavtrup IF deltager

 • 2/2 2021 - Virtuelt borgermøde ang. justering af kommuneplanen for at sikre visionen ang. "forsamlingshus" (Markens brug skal ændres fra Rekreativt (Idræt) til Offentlig brug.

 • 7/5 2021 - Valg til nyt Stavtrup Fællesråd

 • 10/6 2021 - Konstituerende møde Fællesråd, repræsentanter for DGK i bestyrelsen

 • 22/6 2021 - Møde med Mobilitet ang. trafik-udfordring på Bispevej

 • 24/6 2021 - Bestyrelsesmøde Fællesråd, hal på dagsorden

 • 5/10 2021 - Fællesråd mødes med Jacob Bundsgaard, (med fokus på motorvejsstøj) Se indlæg

 • 10/11 2021 - Borgermøde (om støj?)

 • 11/11 2021 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 13/1 2022 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 26/1 2022 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 27/1 2022 – Fællesrådsmøde hvor DGK og Multihalsudvalget deltager

 • 23/2 2022 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle – specifikt præsenterede multihalsudvalget projektet

 • 21/3 2022 - Følgegruppemøde, DGK, Mondrupsvejs Vejlaug og repræsentanter for Stavtrup IF deltager, Se indlæg

 • 22/3 2022 - Generalforsamling Fællesråd

 • 30/3 2022 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 27/4 2022 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 27-28/4 2022 - LEGO - build the change - åben fernisering LINK

 • 25/5 2022 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 11/6 2022 I forbindelse med Stavtrup Byfest havde Stavtrup Kultur- og Idrætscenter en stand ved det centrale mødested, hvor projektet præsenteres og spørgsmål besvares

 • 20/6 2022 Følgegruppemøde - Kommunen

 • 29/6 2022 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 24/8 2022 - Workshop Multihal

 • 31/8 2022 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 28/9 2022 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 26/10 2022 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 26/10 2022 - Stavtrup Fællesråd Ekstraordinær generalforsamling

 • 3/11 2022 - Borgermøde i Hallen (Se link)

 • 30/11 2022 - Stavtrup Mødes inkl. Kultur- og Idrætscenter på programmet

 • 17/1 2023 - Følgegruppemøde, DGK, Mondrupsvejs Vejlaug og repræsentanter for Stavtrup IF deltager

 • 25/1 2023 - Stavtrup Mødes - Udvikling af Stavtrup

 • 22/2 2023 - "Stavtrup Mødes", inkl. mød Fællesrådet, åbent for alle

 • 12/4 2023 Følgegruppemøde - DGK, Mondrupsvejs Vejlaug og repræsentanter for Stavtrup IF deltager

 • 26/4 2023 - Generalforsamling Stavtrup Fællesråd

 • 8/5 2023 - Besøg af Aarhus Kommune Kulturudvalg, Hal-udvalg, Fællesrådet og Den Grønne Kile repræsenteret

 • 11/5 2023 - Fællesrådet får besøg af Rådmand Nicolaj Bang

 • 31/5 2023 - Stavtrup Mødes, ang. Vision for Stavtrup (Hallen var ikke på dagsorden, men idrætsfaciliteter generelt, var.)

 • 14/6 2023 - Lokalplan 1193 var på dagsorden på Teknisk Udvalg.

 • 17/6 2023 - Byfest hvor Stavtrup Kultur- og Idrætscenter var repræsenteret med en stand i 6 timer.

 • 22/6 2023 - Borgermøde som en del af den offentlige høring. Link.

 • To be continued :-)

Ovenstående liste inkludere ikke de møder hal-gruppen har haft internt, med kommunen (hvor andre ikke var inviteret), med arkitekter, rådgivere, fonde, med meget, meget mere.


Vi skriver dette indlæg med for at skabe gennemsigtighed i den indsats der er gjort for at involvere og kvalificere projektet. Endvidere med et STORT tak til de MANGE frivillige, der har brugt MANGE timer på at bringe os til dér hvor vi er nu: MEGET tæt på at realisere visionen om STEDET DER SAMLER. Vi er ikke i tvivl om at dette vil gøre Stavtrup til et endnu bedre sted at leve.


Venligst,

Per Bo Andersen (Formand Hal-projektet), Søren Kristiansen (Koordinationsgruppen for hal-projektet) og Mikkel Stærk Dickenson (Formand Stavtrup Fællesråd og medlem af Koordinationsgruppen)


107 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page