top of page

Masser af fremdrift for "Stedet der samler" – Stavtrup Multihal

Opdateret: 4. nov. 2022

Siden vi i foråret fik tilsagn om opbakning til projektet fra Aarhus Kommune har vi haft stor fremdrift på flere vitale områder, som vi glæder os til at berette om:


Købmand Herman Sallings Fond og AP Møller fonden

Først og fremmest skal der endnu en gang lyde en stor tak til fondsgruppen som har drevet dialogen og processen omkring fondsansøgning til Købmand Herman Sallings Fond, som har resulteret i at Købmand Herman Sallings Fond har vurderet vores ansøgning og ser meget positivt på projektet. Fonden har i en hensigtserklæring til Stavtrup IF, Haludvalget tilkendegivet, at de forventer at støtte projektet med 5 mio. kr. såfremt resten af finansieringen etableres og projektet realiseres."

Vi er meget stolte og glade for tilkendegivelsen og ser frem til den videre dialog.

Vi har samtidig fremsendt ansøgning til AP Møller fonden som vi ser frem til at modtage svar fra.


Ejerkonstruktion

Vi har i længere tid været i dialog med interessenterne omkring Stedet der samler, Stavtrup Multhal og via konstruktiv dialog og velvillighed er vi nået frem til en ejerkonstruktion, som udgøres af en fond, hvis vedtægtsbestemte formål skal være at opføre, eje, drive og administrere ejendomme beliggende i Stavtrup til gavn for idrætslivet samt øvrige almennyttige kulturelle aktiviteter i Stavtrup. Processen har været et stykke tid undervejs og vi skylder en særlig tak til jura-gruppen og i særdeleshed Søren Skov som med faglighed og dedikation har været tovholder på denne del.

Vi forventer snarest muligt efter nytår at igangsætte fonden.


Rådgivning i den indledende fase

For at vi kan komme i mål med lokalplansprocessen og få den endelige godkendelse af byrådet i Aarhus, har Aarhus Kommune stillet krav om at vi bliver mere konkrete i forhold til byggemodning af grunden. Den proces er forholdsvis omkostningstung og kræver involvering af arkitekt, rådgivende ingeniører og byplanrådgivere. Til dækning af disse udgifter har vi fået frigivet lidt af midlerne fra Aarhus Kommune til planopgaver, samt fra AAA United til arkitektopgaver, så nu sætter vi fuld fart på den proces. Stor tak til alle involverede og herunder byggeteknik-gruppen, i særdeleshed Rasmus Ravn Stougaard og Dan Mouritsen, som indtil nu har drevet den del.


Lego Creating Community

Som vi nævnte i sidste nummer af Riposten, skal et større antal børn arbejde med at bygge forslag i lego til de ude-aktivitets-miljøer, som de savner eller drømmer om. Det kunne være omkring Højvangskolen, ned gennem Klokkeskoven, omkring Multihallen og ned til Brabrand Søen (stisystemet) og Friskolen. Det skal benyttes som inspirationsmateriale til det videre byggeprogram for Højvangskolen, Stavtrup Fællesråd (helhedsplan) og Stavtrup Multihal, samt Stavtrup Outdoor.

Højvangskolen og Friskolen har udvist stor interesse og positivitet og de mange workshops skal gennemføres den 2. og 3. februar af børn op til og med 6 klasse. Afviklingen af disse workshops faciliteres af lokale Stavtrup-borgere ansat ved Lego.

Vi glæder os helt vildt til at se, hvad børnene kommer frem til og er sikker på at de kan inspirere os til at se nye muligheder. Vi håber på at det bliver muligt at vise udvalgte modeller og give status på halprojektet i samme uge som workshops afvikles.

I det hele taget ser vi ind i det nye år med stor forventning om at vi får

  • Afklaret lokalsplansprocessen og derved placering

  • Udviklet et indretningsprogram

  • Anlægsfinansieringen på plads

  • Opstartet fonden

  • Organiseret byggeorganisation

  • Fortsat udbygning af idrætsaktivitetsmiljøerne ude og inde, samt kulturelle og rekreative aktiviteter

  • Mulighed for at fortælle alle interesserede om hvor vi er i halprojektet


Haludvalget ønsker alle en god jul og lykkebringende nytår356 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page