top of page

Borgermødet om Kultur- og Idrætscenteret: Enorm opbakning og behov for støtte!

Opdateret: 17. nov. 2022

I disse dramatiske tider kan det være rart med nogle positive nyheder og dem var der heldigvis masser af på borgermødet i Højvangsskolens idrætshal.


De mange fremmødte udtrykte stor opbakning til projektet

Fremmødte borgere til borgermøde om Stavtrup Kultur- og Idrætscenteret
Der var rift om siddepladserne og flere måtte nøjes med tilskuerlægterne bagved

Rigtig mange fra Stavtrup havde fundet vej til Højvangsskolens idrætshal for at høre mere om projektets status og få en gennemgang af SLETH arkitekterne om bygningens dispositionsplan.


At projektet var populært blandt de fremmødte borgere var ikke til at tage fejl af på de bragende bifald Haludvalget og SLETH arkitekterne jævnligt blev mødt med under oplæggende.


Der blev også tid til at stille spørgsmål til oplægsholderne fra salen og tiden blev brugt flittigt. Flere ville høre nærmere om bygningens konstruktion, materialevalg og sammenspil med området, for eksempel regnvand, så klimaet var højt på dagsordenen hos mange, hvilket SLETH arkitekterne også kvitterede for i deres svar. Selve byggeriet og visionerne om det vil vi lægge op her på siden, men først når der er tilstrækkelig med information til det giver mening. Så hold godt øje!


Andre ville også vide mere om trafikafvikling i forbindelse med hallen. Flere påpegede, at det ikke er uden problemer at anlægge en hal og dermed skabe mere trafik i forbindelse med både til og frakørsel, samt parkeringsmuligheder. Spørgerne påpegede især de trafikale problemer på Jarlsmindevej. Haludvalget og SLETH arkitekterne kunne dog i detaljer redegøre for de forskellige tiltag der er gjort - her skal kort nævnes, at kapaciteten på Jarlsmindevej kun er udfordret i morgentimerne og kortvarigt om eftermiddagen, så den ekstra trafik vil ikke skabe kø eller andre kapacitetsudfordringer på vejen. Fokus er i stedet på at skabe mere sikre overgange og forhold for bløde trafikanter fra det øvrige Stavtrup og ned til hallen. For eksempel fremførte SLETH en vision om at trække cykelstien ind mod hallen og væk fra vejen. Er man dog stadig bekymret (og med god grund), er der flere arbejdsgrupper der arbejder med trafiksikkerhed og støjproblemer i Stavtrup, og de kunne godt bruge nogle flere medlemmer.Kraftcenter for kultur og frivillighed


Et af de rigtig gode spørgsmål affødte en række gode svar fra både Haludvalget og SLETH - nemlig, hvilke kulturelle aktiviteter kan man forvente kan afholdes i det nye byggeri. Den vision der blev fremlagt i svarene var ganske bred og indeholdt en række forskellige aktiviteter, fra øvelokaler til mødelokaler til frivillige og alt i mellem.


Hallen er tiltænkt til at indeholde flere adskilte zoner; en klassisk idrætsforeningshal, en hal til moderne sport, en bevægelseszone rundt om hallerne til opvarmning og anden let træning, og et kulturområde i både åbne og lukkede miljøer. På den måde er det kun fantasien der kan sætte grænser for mulighederne.

Udenfor hallen er det tanken bevægelseszonerne er indrettet så de lette aktiviteter ligger ind mod Mondrupsvej og den grønne korridor; det vil sige løb, opholdsområde og mødepunkter til gåture i området fra Klokkedammen og ned mod Engslev- og Brabrandsø.

De mere larmende aktiviteter som streetsport - udendørs basket, skateboard og lignende - ligger ud til Bispevej og i forlængelse af parkeringspladserne.


At designfilosofien faldt i god jord blandt de fremmødte herskede der ingen tvivl om. Der blev nikket anerkende og givet et stort bifald da emnet skiftede.Status på projektet: Stort behov for støtte


Projektet er velfunderet og finansieringen godt på vej - men der mangler stadig et stykke vej kunne Per Bo fortælle i sin gennemgang. Budgettet er lagt på 63 millioner kroner og indtil videre er de 43 millioner fundet. De resterende summer søges indhentet gennem yderligere fondstøtte, herunder kommunale, men det kræver projektet er nytænkende i arkitektur og i bredden af aktiviteter.


Den lokale støtte er dog også nødvendig. Projektet har tidligere indsamlet 1.250.000 kroner ved forskellige aktiviteter, men der mangler stadig at blive indsamlet i omegnen af 3.750.000 kroner gennem erhvervs- og private donationer.


Har man hjertet til at finde tid til at hjælpe, eller har man luft i økonomien til det, er der flere måder man kan støtte på. Til erhvervsdonationer mangler projektet hjælp til at kontakte erhvervsvirksomheder og gøre opmærksom på støttemulighederne, samt indgå i dialogen om de forskellige muligheder for erhvervsstøtten. Der er også mulighed for at deltage i fondsgruppen som afsøger fonde og skriver fondsansøgninger. Yderligere er der behov for at skabe mere synlighed om Stavtrup og mulighederne her på siden - så er du grafiker, webudvikler, tekstforfatter og/eller arbejder med online agency kan du give et stort bidrag ved at hjælpe til på en eller flere af de måder.


Endelig kan du gå ind på stavtrup.dk/privatedonationer og give dit eget bidrag til hallens opførelse.


Mere information her på siden

Det er ambitionen at stavtrup.dk bliver et centrum for nyheder og informationsmateriale om Kultur- og Idrætscenteret, så hold godt øje med især den del af websiden. Skulle du få lyst til at læse mere om og deltage i andre aktiviteter, så er der andre tilbud her på siden - eksempelvis i planlægning af byfest.

121 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page