top of page

Lokalplan for Bispemarken (Matrikel 15M) godkendt til offentlig fremlæggelse!

Opdateret: 27. maj 2023

Som kom dagen mange i Stavtrup har ventet på! Onsdag aften d. 24/5 2023, blev lokalplan 1193 godkendt af Aarhus byråd med kæmpestor opbakning. Tusind tak til alle de politikere, som har set og anerkendt det store frivillige arbejde der er gjort igennem snart 10 år, for at realisere Stedet der samler. Også stort tak til medarbejdere i Aarhus Kommune der har været med til at få projektet hertil.


28 af 31 byrådsmedlemmer stemte for, og det betyder at den offentlige høringsperiode starter allerede d. 7/6 i år, således ikrafttrædelse kan ske til december i år, hvor byggeriet principielt kan begyndes, hvis vi er klar. (Læs om afgørelsen, og hør evt. diskussionen i byrådet:, se punkt 23 i referatet her: Aarhus Byråd - Byrådssalen)


Hvad så nu?

Nu da placeringen af Stavtrup Kultur- og Idrætscenter ligger fast, kan der nu komme ekstra fokus at skaffe den sidste finansiering til projektet. Læs mere på https://www.stavtrup.dk/kulturogidraetscenter.


Sideløbende har trafik-gruppen i Stavtrup Fællesråd indledt dialog med Miljø og Teknik for at sikre, at de sikrer :-), tilfredsstillende trafikale løsninger på de omkringliggende veje. (Der har været mange diskussioner om trafik, og/men formelt er f.eks. Jarlsmindevej ikke en del af lokalplansprocessen.)


Projektet ”Stavtrups Grønne og Rekreative Korridor” pågår samtidigt, for at sikre en grøn og rekreativ forbindelse igennem byen, hele vejen fra det kommercielle centrum og højvangskolen igennem Klokkeskoven, forbi Kultur- og Idrætscentret på Bispemarken og videre til Brabrandsøen.


Offentlig høringsperiode

Bispemarken er udlagt til "rekreative formål i form af idrætsformål". Eftersom projektets vision er at skabe et samlingssted for både kulturelle og sportslige aktiviteter, inkluderer indstillingen fra Miljø og Teknik, også et forslag om at ændre grundens brug til offentlige formål. Dette afstedkom allerede 2. februar 2021 et borgermøde om projektet. Derudover har der været en lang række lokale initiativer for dialog om projektet.

Høringsperioden er denne gang fra 7/6 til 16/8 2023.

Miljø og teknik vil sandsynligvis afholde et orienterende borgermøde, og Stavtrup Fællesråd har tilbudt hjælp til afvikling heraf.

Vi opfordrer til at borgere i Stavtrup der måtte ønske at lave et høringssvar forholder sig til kommunens grundige besvarelser af høringssvar fra 2021 som kan findes her.


Tillykke til Stavtrup! og tak til de mange frivillige, nuværende og tidligere, der har skubbet på det store, tunge "svinghjul". Den lange række af bidrag, fra mange mange personer i byen, er grunden til at vi er nået her til!


Venlig hilse,

Søren Kristiansen, Mikkel Dickenson, Per Bo Andersen


217 visninger0 kommentarer

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page