korridoren_stavtrupOverlay_edited.jpg

Stavtrups Grønne og RE-kreative Korridor

Vi vil skabe et sammenhængende område centralt i byen, hvor alle er velkomne til at passere, hænge ud, være aktive og/eller nyde en øget biodiversitet. Korridoren vil skabe en mere inspirerende adgang fra den geografisk-centrale del af byen, til de naturskønne skov- og eng-områder ved Brabrandsøen. 

Hvad skal der gøres

Der er 7 kategorier af ”indsatser” der skal gøres for at skal sikre at visionen kan genkendes når man spadserer fra Højvangsskolen til Brabrandsøen i år 2025.

 1. Flere ude-aktiviteter: Første aktivitet der ønskes realiseret, er et ”klatre-og-aktivitets-hjørne” i det sydvestlige hjørne af Klokkeskoven. Derefter yderligere af idéerne fra LEGO Build the change.

 2. Way finding: Etablering af 9 ”punkter” der

  1. viser vejen,

  2. skaber et naturligt ”mødested”, f.eks. v. bænke, samt

  3. peger på aktiviteter i og nær korridoren. 

 3. Nye stier: Etablering af 8 stykker grussti, for at hele området er forbundet. 

 4. Mere grønt: Primært forgrønning af Bispemarken, og evt. forgrønning af Klokkeskovvej og området i det kommercielle centrum (Rema/Coop). 

 5. Mere sikre vej-overgange: Der er 6 overgange hvor trafiksikkerheden skal skærpes. 

 6. Flere dyr: F.eks. græssende dyr v. Klokkedammen. 

 7. Mere kultur: Information følger.

 Realisering af visionen vil kræve eksekvering af flere forskellige projekter, med forskellige ”ejere” og forskellige muligheder for funding.  

Filer

Se Korridorens arbejdsdokumenter og andet materiale i mappen

Bliv en del af Korridoren

Vi mener at vores kultur i Stavtrup og aktiviteterne, der skal etableres, bedst gøres i en bred skare af personer med forskellige baggrunde. Derfor tænker vi at realisering af Korridoren kan samle borgere på tværs af alder, foreningstilhør, adresse og interesse. Det kræver således kun lyst, interesse og nysgerrighed at være med i Korridorens arbejdsgruppe.

Kontakt os

Mikkel Stærk Dickenson

Koordinator til Fællesråd og Halprojekt