top of page

Referater

Se bestyrelsens mødereferater og download dem fra filbiblioteket

Generalforsamling

Se referater, beretninger og dagsorden for Fællesrådets generalforsamlinger

Vedtægter og Forretningsorden

Se gældende og arkiverede vedtægter for Fællesrådet i filbiblioteket

Vedtægter og filer: Tekst

Ansøgning om tilskud fra fællesrådet

Stavtrup Fællesråd har i øjeblikket mulighed for at yde tilskud til formål, som fremmer fællesskabet. 

 

Eksempler kan være: 

 • Aktiviteter som støtter rekruttering og fastholdelse af frivillige 

 • Annoncering af begivenheder der involverer beboere i Stavtrup 

 • Sociale arrangementer med fokus på udvikling og fællesskabsstyrkelse af lokalsamfundet 

 

Der kan søges op til kr. 5000,-.  

 

For at komme i betragtning til tilskud udfyldes nedenstående ansøgningsskema og indsendes til fællesrådets mail faellesraad@stavtrup.dk att/Flemming Hamann senest d. 15. i måneden (undtagen juli og december) 

 

Fællesrådet tager stilling til ansøgningen på først kommende bestyrelsesmøde. I vil herefter få besked. 

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende informationer:

 • Ansøgers navn

 • Ansøgers adresse

 • Evt. Foreningens navn

 • Telefonnr.

 • E-mail 

 • Dato for arrangement

 • Hvad ansøges der til

 • Hvem deltager

 • Hvilket beløb ansøges der om 

 • Budget for arrangementet

bottom of page