top of page

Stavtrup Fællesråd vil have en Helhedsplan for Stavtrup

Aarhus vokser, og politikkerne og Aarhus Kommune kigger efter steder hvor byen kan vokse. I Stavtrup Fællesråds bestyrelse er vi optaget af at udviklingen i Stavtrup mangler en samlet vision for hvordan vores lokalsamfund skal udvikle sig i de kommende år. I dag stiller vi os selv spørgsmål som: "Hvordan skal Stavtrups kommercielle centrum se ud om 5 år?", "Skal der være plads til endnu flere borgere i Stavtrup?", "Hvor er den samlede plan for vores rekreative områder?", "Hvorfor er der stadig ikke støj-nedbringende foranstaltninger omkring Aarhus Syd Motorvejen", og andre gode spørgsmål.

Som lokalsamfund har vi mulighed for at igangsætte en helhedsplan der kan sikre at vi fremadrettet har en mere hel og gennemtænkt udvikling af vores fantastiske by. Det løser helt sikkert ikke alle udfordringerne, men vi tror det kan være et ryk i den rigtige retning.

Fællesrådets bestyrelse har opstartet dette arbejde, og inviterer medlemmer af fællesrådet, samt andre interesserede borgere til at deltage i diskussionen om indhold og proces for en helhedsplan for Stavtrup. Det sker i sammenhæng med:

Fællesrådets Generalforsamling, onsdag d. 29/3 2023, kl. 19:00 - 21:00 i Højvangskolens kantine.

(Den formelle del af generalforsamlingen (hvor kun medlemmer af fællesrådet har stemmeret) forventes at blive holdt på ca. 1 time, hvorefter vi vil diskutere temaet "Helhedsplan for Stavtrup". Her er alles input velkomment)


Fællesrådets bestyrelse er allerede i færd med at udarbejde en lokalsamfundsbeskrivelse der skal synliggøre lokalsamfundets historie og særlige karakteristika, som vi ønsker at sikre i fremtidens Stavtrup. (Læs: Opstart af lokalsamfundsbekrivelse - skal blive til en vision for Stavtrup.)

Derudover har medlemmer af bestyrelsen deltaget i Aarhus Kommunes Planstrategi-arbejde, og med udsigt til deraf følgende revidering af Kommuneplanen, ønsker fællesrådets bestyrelse at være på forkant, f.eks. ift. eventuelle ønsker/krav fra kommunen ift. yderligere udstykninger. Se mere om Planstrategi-arbejdet her: Århus Kommunes Planstrategi 2023 og betydning for Stavtrup.

Onsdag d. 25/1 til "Stavtrup Mødes" tager vi hul på diskussion om udvikling i befolkningstal, børnetal, og muligheder og begrænsninger ifbm. udstykninger.

Læs mere om "Stavtrup Mødes" her: https://www.stavtrup.dk/moedes.


Fællesrådets bestyrelse arbejder på at afklare formalia omkring brugen af ordet "helhedsplan", da ordet bruges i flere forskellige sammenhænge. Vores nuværende tolkning af begrebet er at det er en form for vision for lokalsamfundet med flere forskellige dimensioner, herunder trafik, udbygninger, forskønnelse, særlige (f.eks. rekreative) områder, institutioner, frivillighed, mm.

Input til hvordan vi i Stavtrup vil betegne en helhedsplan, og ideer til andre dimensioner og/eller input til disse, er meget velkomne.

213 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

留言


bottom of page