top of page

Fælleshave i Stavtrup? Arbejdsgruppe født på Fællesrådets generalforsamling

Opdateret: 2. maj

Nedenstående tekst er sendt direkte til alle medlemmer af Stavtrup Fællesråd.


Kære medlemmer af Stavtrup Fællesråd


D. 26/4 afholdt vi generalforsamling. Det blev et længere møde end forventet, med gode diskussioner og kampvalg. De genopstillede medlemmer af fællesrådets bestyrelse blev genvalgt med stor opbakning.


Stort tak til alle fremmødte!


Referat og materiale fra mødet kan findes her: https://www.stavtrup.dk/vedtaegter-faellesraad.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret os selv som i det seneste år. Se hvem der sidder i bestyrelsen her: Fællesrådet | Stavtrup


Bestyrelsen havde håbet at få tid til tema-møde i forlængelse af generalforsamlingen. Læs mere herom, herunder også årsagen til at vi blev nødt til at rykke tema-mødet her: Udkast til Vision Stavtrup 2033 klar.

Tema-mødet afvikles onsdag d. 31/5 kl. 19:00 i Højvangskolens kantine. Vi håber mange vil deltage! Se mere her: Frivillighedsaftener | Stavtrup


Fælleshave?

Vi nåede at have 10 minutter til punktet "eventuelt". Selvom vi var mere end en time over tiden, opstod der et glimt af synergi, præcis som vi havde håbet, og stadig håber, at vores tema-møde vil bringe. Åge Ebbesen har tidligere været aktive i et fælleshave-projekt i Årslev, og han tilbød at forsøge at opstarte et initiativ i Stavtrup. Skoler og institutioner bliver inviteret til at deltage, og Lise fra REMA tilbød noget af sin jord til projektet. Fantastisk! Følg med på stavtrup.dk, eller skriv til aageebbesen@hotmail.dk hvis du er interesseret i at deltage og bidrage.


Grundvand

Alle på mødet var enige om at det er vigtigt at vi passer på grundvandet. Vi diskuterede et modtaget forslag der listede nogle konkrete initiativer som bestyrelsen skulle arbejde på. Bestyrelsen gjorde opmærksom på at bestyrelsen allerede har haft grundvandsbeskyttelse på dagsorden og at den ønsker at der arbejdes videre med diskussioner og tiltag i de kommende tema-møder. Grundlæggende har bestyrelsen tiltro til de eksisterende myndigheder på området, og bestyrelsen håber at tema-møderne fremkommer med tiltag hvortil der også er frivillige der vil hjælpe med arbejdet.

(Bestyrelsen er i dialog med VPU (Vandværkerne i Aarhus), som kører et initiativ ift. sprøjtefri haver.)


Man kan opstille til valg på dagen

Af hensyn til planlægningen af fremtidige generalforsamlinger, havde bestyrelsen foreslået at kandidater til bestyrelsen skulle meddele deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen, ligesom det nu er tilfældet for indkomne forslag. Blandt de fremmødte var der et ønske om at man skal kunne opstille på dagen, så bestyrelsen valgte at trække den del af forslaget om vedtægtsændringer. Tilbage var, hvilket blev vedtaget, at indmeldelse i foreningen, såfremt man ønsker at være stemmeberettiget til generalforsamlingen, skal ske senest udgangen af januar. Betalingen skal være sket senest udgangen af februar, det samme gælder eksisterende medlemmer, for at man har stemmeret til generalforsamlingen i marts.


Paraplyorganisation, ikke myndighed...

..., hvad betyder det for generalforsamlingen...?

Én gang om året indkaldes alle medlemmer af Fællesrådet til generalforsamling. Bestyrelsen anerkender at der skal være styr på formalia, regnskab og afstemning. Samtidig håber vi at møderne fremover kan blive skabende for byen! Vi har lært at vi ikke skal have fast bagkant på generalforsamlingen, og derudover er vi åbne for idéer til hvordan generalforsamlingen kan blive et skabende forum, der potentielt kan være med til at drive et øget frivilligt engagement i byen.

Send gerne input til faellesraad@stavtrup.dk


Håber vi ses d. 31/5


91 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page