top of page

Udvikling af Stavtrup - god diskussion om mulighed for udbygning af Stavtrup

Opdateret: 28. jan.

(Det oprindelige indhold af indlægget er flyttet nederst på siden.)


Stavtrup, den 25. januar 2023 - Bestyrelsen for Fællesrådet i Stavtrup afholdt onsdag aften "Stavtrup Mødes", hvor temaet var udbygning af byen. Formålet med mødet var at få borgerne til at deltage i udviklingen af en helhedsplan for Stavtrup, som skal være et godt grundlag for dialog med kommunen om eventuelle udbygninger.


På mødet blev der fremlagt tre forskellige projektforslag for udbygninger i Stavtrup; Klokkeskovvej 19-21, Stavtrup 80 (sydvest for byen) og et projekt ved Råhøjvej. Derudover blev der sat fokus på børneprognoser, da dette kan have indflydelse på vurderingen af behovet for udbygning.


Ivan Børsting fra Højvangskolen og Anne Marie Dalgaard, dagtilbudsleder, pegede begge på en sandsynlig tilbagegang i børnetal i Stavtrup i de kommende 5-10 år. Deltagerne på mødet pegede også på vigtigheden af at se udbygning i et helhedsperspektiv, herunder i sammenhæng med vurderinger af støj og trafik i byen. Der blev rejst spørgsmål om mulige ramper og støjvold, som kommunen skal tage højde for.


Bestyrelsen for Fællesrådet i Stavtrup er glade for den store deltagelse fra borgere i alle generationer og håber, at man fremover vil kunne arbejde i god dialog om udviklingen af Stavtrup. "Stavtrup Mødes" afholdes hver sidste onsdag i måneden på Højvangskolen, og borgere og medlemmer af Fællesrådet er velkomne til at deltage i dialogen om aktuelle temaer.