top of page

Udkast til Vision Stavtrup 2033 klar

Opdateret: 27. maj 2023

(Oprindeligt indhold i bunden af indlægget.)


Stavtrup Fællesråds bestyrelse valgte at flytte arrangementet planlagt d. 26/4 til onsdag d. 31/5 kl. 19:00. Se: https://www.stavtrup.dk/moedes


Vi beklager ulejligheden for de mange fremmødte til tema-mødet, mange gange. Vi er utroligt glade for at så mange havde valgt at komme til tema-møde, og derfor dobbelt kede af at I måtte gå forgæves.


Vi håber I har mod på at deltage d. 31/5 i stedet.


Venligst, bestyrelsen,


P.S.: Årsagen til at vi blev nødt til at flytte var at vi (med formanden i spidsen) havde været for optimistiske ift. at overstå den formelle generalforsamling på en time. Målet med dette var at gøre plads til fremadskuende diskussioner på tema-mødet, som dermed også var åbne for de borgere der ikke var en del af fællesrådet.

Det viste sig at flere medlemmer af fællesrådet ønskede at diskutere emner på den formelle del af generalforsamlingen, så derfor var det en forkert beslutning.


D. 27/4 afholdt vi bestyrelsesmøde hvor vi blev enige om en række justeringer så vi undgår samme fejl i fremtiden.

(Her følger link til indlæg om generalforsamlingen, når dette er klart. Fælleshave i Stavtrup? Arbejdsgruppe født på Fællesrådets generalforsamling)


----------------------------------------------------------

Herunder oprindeligt indhold:


Stavtrup Fællesråds bestyrelse har arbejdet med input fra diskussioner på "Stavtrup Mødes" igennem 2022 og 2023. Nu er vi klar med "Udkast til Vision Stavtrup 2033", som skal være grundlaget for diskussion til temamøde d. 26/4 kl. 20. (Se https://www.stavtrup.dk/moedes). Temamødet er åbent for både medlemmer af Stavtrup Fællesråd og borgere i Stavtrup.


Visionen bliver retningsgivende for arbejdet i bestyrelsen, arbejdsgrupper, mm. i de kommende år. Ud af arbejdet med visionen vil bestyrelsen arbejde på at konkretisere ideer og initiativer ind i en helhedsplan, som vi vil søge behandlet politisk.


Det overordnede formål er at Stavtrup bliver et endnu bedre sted at leve og bo i år 2033.


De fem temaer vi ønsker at diskutere med medlemmer af Fællesrådet og borgere er følgende:


1: Byudvikling

2: Institutioner og foreningsliv

3: Trafik og støj

4: Natur og bæredygtighed

5: Frivillighed og civilsamfund


Læs hele udkastet her: "Udkast til Vision Stavtrup 2033"


Til temamødet vil vi have én station for hvert tema, og så diskutere med de fremmødte i mindre grupper, hvordan det skal være at leve og bo i Stavtrup i år 2033.


Det kan også være der kommer endnu flere temaer til. Vi håber du vil være med til at præge retningen.

Venligst, bestyrelsen i Stavtrup Fællesråd


P.S.: Diskussioner om placering af det kommende Kultur- og Idrætscenter (aka Multihal) foregår og har foregået i mange andre fora, så det er ikke i fokus på dette temamøde.

1.586 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page