top of page

Nær ved 100 forslag modtaget til Klokkedammen - Kvashegn på vej

Opdateret: for 5 dage siden


Som beskrevet i dette indlæg: Mere mødested ved Klokkedammen (stavtrup.dk), så har vi i Stavtrup gang i et "deltagerbudget"-projekt v. Klokkedammen. Oprindeligt var planen at forslag til hvad vi skal bruge de 500.000 kr. til, skulle til afstemning i april i år. Men pga. af den overvældende interesse, har vi (en gruppe frivillige) og medarbejdere fra kommunen, haft ekstra at se til, ift. at få kvalificeret forslagene så de bliver klar til afstemning.


F.eks. har der været mange forslag der inkluderede "brug" af vandet, f.eks. etablering af broer. Men da vandet i Klokkedammen kan være forurenet med kloakvand v. skybrud, er det ikke muligt at gå videre med disse forslag.


Endvidere var der "heldigvis" en del gengangere i forslagene, og flere overlappende kategorier. Vi har derfor på bedste vis forsøgt at samle intput til nu ca. 20 forslag som vil komme til afstemning så hurtigt som muligt. Ligesom sidst, vil dette blive kommunikeret via. eboks.


En del af rammesætningen handler om tilgængelighed. Derfor har projektet besluttet at allokere en del af midlerne til to "klargørende" initiativer. a) etablering af grussti så man kan gå (og skubbe en barnevogn) hele vejen rundt om Klokkedammen. Dette er også nødvendigt for at give adgang til nogle af de aktiviteter der (måske) bliver etableret. Endvidere b) vil vi rydde godt ud i de buske der nu skyder op over det hele. Ambitionen er at holde området åbent. Buske, træer og grene vil blive anbragt i et kvashegn der etableres rundt om Klokkedammen, som samtidig skal bidrage til at afskærme området og give gode betingelser for insekter mm.

(Ovenstående med forbehold for ændringer i planen, økonomi, mm.)


Vi glæder os til at gøre området til et attraktivt mødested i byen,
Herunder: Eksempel på et kvashegn ala det som der arbejdes på at få etableret mellem Klokkedammen og hhv. Jarlsmindevej og Klokkeskovvej.


Herunder: Inspicering af placering af kvashegn, samt diskussion om døde træer. (Træerne er rapporteret til kommunen, og det forventes at de fældes snarest)


40 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page