top of page

I dag er det to år siden

Opdateret: for 7 dage siden

I dag er det to år siden tre byrådsmedlemmer besøgte Stavtrup: den daværende konservative rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo, Jesper Kjeldsen og Metin Lindved Aydin.Dengang fremsatte rådmanden en formel anmodning om at nedsætte hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen til 90 km/t, rettet mod transportministeren, Vejdirektoratet og Østjyllands Politi. Rådmanden understregede desuden vigtigheden af at søge statslige midler til støjreducerende foranstaltninger, så der ikke kun bliver fokuseret på Sjælland og København.


Siden har flere østjyske kommuner formået at sikre sig støtte fra den nationale støjpulje, hvilket har resulteret i betydelige forbedringer af støjbeskyttelsen for deres borgere. For eksempel indgik Silkeborg Kommune en medfinansieringsaftale med statens støjpulje.

Sidste måned var Aarhus Kommunes støjhandlingsplan i høring. Hele 39% af de indsendte høringssvar omhandlede støjen fra Aarhus Syd motorvejen mellem Viby og Stavtrup. De mange høringssvar gav klart og tydeligt udtryk for, hvordan støjbelastningen påvirkede borgernes hverdag og de bekymringer, det medførte dem.


På denne baggrund opfordrer Ro i Stavtrup byrådet til at forpligte sig til og støtte kommunal medfinansiering af støjbeskyttelsesforanstaltninger for borgerne langs Aarhus Syd motorvej. Byrådet har netop udtrykt et ønske om at revidere kommunens støjhandlingsplan med et skarpt fokus på folkesundhed. Dette åbner muligheden for en sådan medfinansiering, da hensynet til folkesundheden kan legitimere kommunal medfinansiering af støjreducerende foranstaltninger. Ved at investere i støjreduktion kan vi fremme en sundere og mere bæredygtig byudvikling!


I øjeblikket forbereder partierne i Aarhus Kommune budgetforslag til kommunens budget for 2025. Ro i Stavtrup håber derfor, at der i dette års budget vil blive afsat midler til støjbeskyttelse langs Aarhus Syd motorvej, og at kommunen vil fremføre medfinansiering som en løsningsmodel i sine bemærkninger til Statens støjhandlingsplan, som netop er sendt i høring.


38 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page