top of page

Kultur- og Idrætscenter: 2024 starter med afslutningen på den offentlige høring

Opdateret: 12. jan.

D. 24/5 2023 godkendte byrådet lokalplansforslaget for Stavtrup Kultur- og Idrætscenter til offentlig høring. Der har været stort fokus på at sikre at lokalplanen beskriver hvordan der leves op til alle krav om beskyttelse af grundvand og Natura2000 området v. Brabrand sø. Planen blev derfor uddybet i efteråret, hvilket forlængede høringsperioden med 8 uger, som sluttede d. 5/1 2024!!!


Efter at have gennemgået en høringsperiode i februar 2021, og nu to perioder i 2023, ser arbejdsgruppen meget frem til at kunne komme videre. Kommunen gennemlæser og behandler svarene og den endelige godkendelse er lige nu forventet til maj 2024.


Indsamlingen kører med fuld fart

Imens ruller pengene ind fra de mange private, erhverv og foreninger der støtter halprojektet. D. 5/1 rundede vi 1,3 millioner kr.! Det er super flot, og indsatsen fortsætter i 2024. Stort tak til de mange der allerede har vist deres uforbeholdne støtte, så tidligt i forløbet.


Herunder status pr. 5/1 2024.


Man kan se live status og donere ved at følge dette link: https://www.stavtrup.dk/kulturogidraetscenter


Økonomi i projektet

Imens der arbejdes hårdt på at få finansieringen på plads, er anlægsbudgettet under endnu en genberegning. Bygge- og materiale-priser heldigvis er faldet lidt igen efter 2020-22 stigningerne.

Sammen med donationer og sponsorater arbejder fondsgruppen hårdt på at skaffe de ca. 10-12 millioner kr. som skal rejses fra fonde.


Byggeprocessen

I starten af 2024 oprettes en byggegruppe hvortil der tilknyttes en bygherrerådgiver fra Rambøll. Det skal medvirke til at give byggeprojektet den rigtige form og kræver derfor at der hentes ekspertise til dette udefra. Herudover forventes hurtigst muligt efter godkendelse af Lokalplan at finde total entreprenør, der kan bygge Stavtrup Kultur- og Idrætscenter. Formelt bliver bygherre den fonden for Stavtrup Kultur- og Idrætscenter.


Vi forventer en endelig afklaring om igangsættelse byggeriet efter sommer 2024.


Vi glæder os til mere fantastisk samarbejde i 2024,


På vegne af koordinationsgruppen,


Søren Kristiansen, Mikkel Dickenson og Per Bo Andersen
343 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page