top of page

Vigtig meddelelse fra en bekymret beboer om havneudvidelsen

Opdateret: 30. maj

Fællesrådet har modtaget en henvendelse fra en bekymret beboer, som ønsker at gøre Stavtrup opmærksom på problemerne forbundet med havneudvidelsen. Beboeren opfordrer alle interesserede til at sende høringssvar til Transportministeriet for at gøre deres stemme hørt. Læs beboernes besked herunder.Anlægstrafik på vej forbi Stavtrup - sidste høring om havneudvidelsen lukker 31/5


På trods af massive protester fra borgerne har Aarhus Byråd vedtaget den såkaldte "Marselisborg-Mols model" for havneudvidelsen. Den indebærer først anlæg af en 3,1 km. lang mole ca. en km. ud for den nuværende containerhavn. Herefter fyldes bugten op med materiale, som fragtes både med lastbiler og skibe. Anlægget forventes at tage 27 år.

Mange frygter at anlægsarbejde vil give forøget trafikstøj fra motorvejen i Stavtrup. Der skal fragtes millioner af kubikmeter materiale med lastbil for at skabe det nye havneareal. Andre frygter, at det vil have negative konsekvenser for badevandskvaliteten i Tangkrogen.


Derfor er det måske relevant for Stavtrups borgere, at Trafikstyrelsen netop nu har havneudvidelsen i høring. Trafikstyrelsen skal give tilladelse til at omdanne søterritorium til landareal. Derfor vil protester i høringen kunne få opsættende virkning på havneudvidelsen. Ellers forventes anlægget påbegyndt allerede i 2025.


Foreningen Beskyt Aarhusbugten, der nu har skiftet navn til "Beskyt Havmiljøet i Danmark" har gjort opmærksom på situationen og konsekvenser for Stavtrup. Foreningen stiller desuden en høringssvars-generator til rådighed, hvor man med få klik kan konstruere et udkast til et høringssvar med foreningens standardargumenter imod en udvidelse. Generatoren er tilgængelig på følgende adresse:


Det kan være en fordel for Stavtrup i høringssvar at anføre netop anlægstrafikken som ekstra argumenter imod udvidelsen. Fx kunne man tilføje, at man er imod havneudvidelsen fordi:

"det trafikalt vil skabe gener for mange borgere, at der i så mange år skal køre tung anlægstrafik på Marselis Boulevard og motorvejen forbi Stavtrup".


15 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page