top of page

Stavtrup Kommunikation skal lave nyt digitalt samlingssted for byen

Opdateret: 11. okt. 2022

I samarbejde mellem Stavtrup IF, Fællesrådet og Netværket er "Stavtrup Kommunikation" nu sat i søen. Gruppen består af frivillige der arbejder på at forbedre kommunikationen i Stavtrup. Første skridt er udgivelse af et nyhedsbrev til alle beboere i Stavtrup.


På Stavtrup IFs repræsentantskabsmøde d. 14/9 2021, blev det besluttet at domænet stavtrup.dk på sigt skal være en hjemmeside for alle foreninger, frivillige fællesskaber, m.fl., der ønsker at kommunikere til borgere i Stavtrup.

Siden har tilhørt Stavtrup IF, som er i gang med at finde et nyt domæne til hovedforeningens kommunikation.


Formål

Stavtrup Kommunikation's ambition på kort sigt er at udgive et månedligt nyhedsbrev, som alle i Stavtrup kan abonnere på. Der sker bl.a. i erkendelse af at en del af borgerne i Stavtrup ikke er på facebook, og målet er at Stavtrup Kommunikation laver en platform hvor vigtige budskaber kan nå mere end 90% af den voksne befolkning.


Den foreløbige vision for Stavtrup Kommunikation er delt i fire:

  1. At gøre det let for foreninger og frivillige initiativer at kommunikere til borgere i Stavtrup.

  2. At gøre det let for borgere i Stavtrup at finde relevant information om ting der foregår i byen

  3. At promovere frivilligt arbejde til glæde for alle

  4. At skabe en indtægt fra trafik på stavtrup.dk der på kort sigt kan finansiere kommunikationsudgifter, primært for Stavtrup IF. På sigt måske skabe et overskud til gavn for Stavtrup IF og evt. andre foreninger eller frivillige initiativer i Stavtrup

Du kan læse mere om baggrund og vision i vedhæftede dokument. Dette er formuleret på baggrund af opstartsmøde d. 28/6, hvor de fleste af gruppens medlemmer var tilstede.


Vi glæder os til at fortælle mere om vores arbejde;