top of page

Hvad og hvem er Stavtrup Fællesråd?

I maj 2021 blev Fællesrådet etableret med ny bestyrelse og nye vedtægter. Men hvorfor overhovedet? Hvem er med, og hvad gør et Fællesråd?


Stavtrup Fællesråd udgøres af medlemmer og arbejder for medlemmerne og for alle der bor i Stavtrup. Et fællesråd er ikke en myndighed, men en vigtig aktør og interessent for Aarhus Kommune. Fællesrådet er desuden et forum for drøftelse af lokale spørgsmål, og fællesrådet kan være katalysatorer for lokale aktiviteter, events m.v.


Aarhus Kommune understøtter de 35 fællesråds arbejde, bl.a. ved at afholde fællesrådsseminarer, skaffe kontakter til relevante personer i kommunen samt at definere rammer for hvad et typisk fællesråd er. På https://www.aarhus.dk/demokrati/faa-indflydelse/faellesraadene/#1 finder man information til fællesråd og her står bl.a.: ”Fællesrådet er en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.”


Når det er sagt, så har hvert fællesråd lov til at justere f.eks. medlemsbegrebet. I mange fællesråd kan enkeltpersoner også være medlem, ligesom virksomheder også kan være det.

Det er vigtigt for kommunen at medlemmer betaler kontingent, således fællesrådene ikke kan pumpe medlemstallene kunstigt op. Fællesrådene ledes af en bestyrelse, bestående af frivillige der gerne vil gøre en indsats for lokalsamfundet. Hvert år får fællesrådet et symbolsk tilskud til arbejdet fra kommunen. De seneste år har det været ca. 15.000 kr. for fællesrådet, der tidligere hed Stavtrup Lokalråd. Øverste myndighed i et fællesråd er generalforsamlingen, hvor alle medlemmer kan deltage.


I Stavtrup Fællesråd er der generalforsamling d. 22/3 kl. 19 på Højvangskolen. Dagsorden bliver gjort tilgængelig på stavtrup.org eller stavtrup.dk). I den siddende bestyrelse glæder os til at møde alle de nye medlemmer, og diskutere hvordan Stavtrup Fællesråd, og ikke mindst bestyrelsen, fremadrettet kan skabe den største værdi for alle i Stavtrup.

Som nævnt er Stavtrup Fællesråd for alle i Stavtrup. Derfor vil vi også gerne snakke med alle der har noget på hjertet, og specielt de som har lyst til at bidrage til at gøre Stavtrup til et endnu bedre sted at bo. Derfor vil vi 2022 være til stede på Frivillighedsaftener den sidste onsdag i hver måned (10 gange i alt). Se https://www.stavtrup.org/frivillighedsaften. Næste gang er…

D. 26/1 kl. 18-19 i Kantinen på Højvangskolen ("Mød fællesrådet" til Frivillighedsaften)

Her vil vi fortælle om hvad vi arbejder med som fællesråd, den kommende generalforsamling og hvad vi kunne tænke os at arbejde med i 2022 og fremad. Vi vil meget gerne høre hvad du synes!


Medlemmer

Bestyrelsen har dags dato modtaget 31 anmodninger om medlemskab, heraf ca. 20 foreninger og institutioner, resten er enkeltpersoner. Det er super flot, og vi ved at flere er på vej, når emnet er blevet behandlet på møde eller lignende.

De foreninger der har anmodet er:

 • Højvangskolen

 • Friskolen

 • Alboa afdeling 47, Råhøjparken

 • Amatørteatret Stavtrupscenen

 • Stavtrup Netværket

 • Den Grønne Kile

 • Mondrupsvej Vejlaug af 2004

 • Hospice

 • Stavtrup IF

 • Stavtrup Fodbold

 • Stavtrup Outdoor

 • Andelsboligforeningen Seniorbo

 • ABF Søfaldet

 • Grundejerforeningen Jarlsminde

 • Andelsboligforeningen Skråplanet

 • Grundejerforeningen Ormslevvej 227-231

 • Parcelforeningen Søkjærvej 1 - 31

 • Andelsforeningen Skråplanet

(Har muligvis misset en enkelt eller to). Husk at der skal betales senest d. 20/2 2022 for at medlemskabet er gældende.


Bestyrelsen

Bestyrelsen i Stavtrup Fællesråd, som blev valgt ind i maj 2021 består af:

 • Mikkel Stærk Dickenson, formand

 • Karen Yde, næstformand

 • Flemming Hamann, kassér

 • Kirsten Aagaard, sekretær

 • Finn Nissen

 • Berit Bøge

 • Lena Esbensen

 • Hans Kreutzfeldt, suppleant

 • Holger Timmann, suppleant

Da bestyrelsen har siddet mindre end et år, anmoder en enig bestyrelse om at der bliver fredsvalg til generalforsamlingen i marts 2022.


217 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page