top of page

Fællesrådet arbejder for Stavtrup på den lange bane - justering af vedtægter d. 26/10

Frivilligheden blomstrer i Stavtrup. Ifbm. frivillighedsaften d. 26/10 inviterer Fællesrådets bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling.

Målet er at vedtage nogle vedtægtsændringer, som aftalt på generalforsamlingen i marts, der vil sikre fundamentet for Stavtrup Fællesråd i mange år frem. Se mere nederst.


Stavtrup Fællesråd arbejder for at gøre Stavtrup til et endnu bedre sted at bo. Har du også lyst til at bidrage, så kontakt fællesrådets bestyrelse på faellesraad@stavtrup.dk, eller endnu bedre, mød op til én af frivillighedsaftenerne på Højvangskolen, hver den sidste onsdag i måneden.


På https://www.stavtrup.dk/ under "Arbejdsgrupper" kan du se nogle af de frivillige initiativer der foregår, og hvor en ekstra hånd altid modtages med glæde.


Baggrund:

På Stavtrup Fællesråds generalforsamling d. 22/3 2022 fik bestyrelsen en opgave med at lave et nyt forslag til hvordan Fællesrådet, som primært er en paraplyorganisation, kan håndtere individuelle medlemmer. Både ift. stemmeret og kontingentstørrelse.

Med hjælpe fra Finn, Christian Holch og Mette Lunau, har vi lavet et forslag, som blev diskuteret og godkendt på Fællesråds-bestyrelsesmøde d. 21/6 2022.


I vedhæftede excel-ark er alle forslåede ændringer fremhævet (med blåt) med reference til hvilket afsnit, samt hvilke af tre typer ændringer der er tale om:

  • Type 1: Er ”blot” implementering af beslutning om at erhvervsdrivende også kan være medlem, jf. beslutning på generalforsamlingen

  • Type 2: Er det centrale, og her forslås en stemmevægtning for individuelle medlemmer (dvs. enkeltmedlemmer/borgere og mindre erhvervsdrivende)

  • Type 3: Er yderligere forbedringer af vedtægterne som ikke var diskuteret på generalforsamlingen, men som vi ønsker diskuteret/implementeret i samme rul

Bestyrelsen vil også foreslå at hvis forslaget om stemmevægtning vedtages, så sænkes kontingentet for individuelle medlemmer, som også blev diskuteret (uden beslutning) på generalforsamlingen. Kontingent på 150 kr. kunne være passende.


Mette lavede en opgørelse over Fællesrådets medlemmer, og med indførelse af stemmevægtning, ville fordelingen af stemmer i 2022 (baseret på medlemskaber juni 2022) se således ud:

7 grundejerforeninger - 14 stemmer

7 beboer-/andelsforeninger - 14 stemmer

2 institutioner/skoler - 4 stemmer

1 erhverv (over 10 fuldtidsansatte) - 2 stemmer

7 idrætsafdelinger - 14 stemmer

2 kunst/kulturforeninger - 4 stemmer

Hertil 54 individuelle medlemmer - ca. 11 stemmer

(Ændringerne i stemmevægt vil først gælde fra og med generalforsamlingen 2023)


De fremsendte forslag til ændringer skal ses i lyset af Fællesrådets vedtagne formål, som uddybet på den godkendte beretning fra generalforsamlingen. Beretning, referat mm. herfra kan findes på: https://www.stavtrup.dk/vedt%C3%A6gter2021-05-07 Vedtægter for Stavtrup Fællesråd
.pdf
Download PDF • 1.22MB

2022-10-26 Vedtægter Stavtrup Fællesråd (forslag)
.docx
Download DOCX • 35KB

20220706 Overblik over forslag til vedtægtsændringer - Stavtrup Fællesråd
.xlsx
Download XLSX • 23KB112 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page