top of page

Taxameteret er tændt, destination: Bispemarken

Opdateret: 4. nov. 2022

Lidt over 1 million kroner, og mange tusinde frivillige arbejdstimer, har det kostet Stavtrup at bringe Multihal-projektet frem mod endelig afklaring af placering fra Aarhus Kommune og at producere materiale til den efterfølgende lokalplansproces. Den endelige godkendelse fra Aarhus Kommune af placering i form af godkendt lokalplansændring for bispemarken (Matrikel M15) forventes på plads i løbet af august måned. Regningerne betales i første omgang med midler som er indsamlet af flere hundrede frivillige i Stavtrup, igennem efterhånden mange år.

Midlerne benyttes til at betale arkitekternes arbejde igennem snart 2 år, samt diverse rådgivere der har arbejdet på at beskrive hvordan projektet skal håndtere trafik, vand, larm og andre vigtige forhold omkring byggeriet på Bispemarken. Krav som vi, som organisation drevet af frivillige, er blevet mødt med fra Aarhus Kommune, og nu har løst, selvom det har været hårdt og har taget længere tid end vi havde håbet.


MEN; vi står nu med et realisérbart projekt, der kommer til at løfte kultur- og idrætslivet i Stavtrup med mange meter! #sammennårvilængere


Fonden ”Stavtrup Kultur- og Idrætscenter”

Den selvejende fond der oprettes med det formål at etablere og drive Stavtrup Kultur- og Idrætscenter mangler nu blot den endelige godkendelse fra erhvervsstyrelsen for at blive etableret. De i alt indsamlede og opsparede 1,2 millioner kroner, som gerne henover efteråret og først i 2023 skal blive til 3,5 millioner med donationer fra lokalmiljøet og erhvervsponsorater står på advokatens lukkede konto og afventer etablering af fonden, så vi kan betale regningerne. Vi er meget glade for samarbejdet med Sleth, MOE og Territorium og taknemmelige for tålmodigheden ift. sen betaling for allerede udført arbejde.

Fonden etableres med en bestyrelse udpeget af Stavtrup IF (2 medlemmer) og Stavtrup Fællesråd (1 medlem), samt to selvsupplerende medlemmer. Bestyrelsen er for nuværende medlemmer af koordinationsgruppen, Per Bo, Søren Kristiansen, Mikkel Dickenson, bestyrelsen har herudover udpeget to medlemmer i form af Søren Skov, som blandt andet skal hjælpe os med eventuelle juridiske opgaver, samt Jacob Johansen, Finance Manager fra AAAUNITED, der er hoveddonator på byggeprojektet.


Finansiering

I skrivende stund har Stavtrup Kultur- og Idrætscenter sikret 43 mDKK ud af budget på 56 mDKK. Udover donator (AAA United), så har Aarhus Kommune og Salling Fondene støttet projektet. Der arbejdes på at skaffe de resterende midler fra fonde mm. OG, så er det centralt at borgere i Stavtrup med engagement og økonomiske bidrag, viser hvor meget vi har brug for halkapacitet og et samlingssted for vores mange frivillige foreninger og forskellige aktivitetsgrupperinger. Derfor vil der i efteråret blive igangsat indsamling i lokalområdet til Stavtrup Kultur- og Idrætscenter. Kunstgræsbanen modtog donationer fra private i Stavtrup på mere end 1,2 mDKK, og vi tror og håber at Stavtrup kan rejse endnu flere midler til vores fremtidige samlingssted. Vi vil også gerne opfordre til at tage kontakt til erhverv i tilknytning til Stavtrup, Aarhus eller nogle som bare kunne have interesse i at støtte projektet. Positive tilkendegivelser kan videregives til Søren Kjærgaard Kristiansen som vil tage kontakt for nærmere dialog om sponsorat til enten Multihal eller udeaktivitetsmiljøer.


Hvad er de næste skridt?

Vi er i fortsat dialog med både Lokale og Anlægsfonden hvor vi er en rådgivningssag med et håb om også at blive en fondssag med mulighed for rejse den resterende del af anlægsøkonomien. Søndag d. 21/8 er planlagt studieture til flere relevante lokationer i Danmark, for at finde inspiration til at sikre optimal funktionalitet og design i det endelige byggeri.


D. 24/8 inviteres kommende brugere til endnu en workshop hvor ideer diskuteres og relevante forbedringer indarbejdes i den endelige løsning.


I løbet af august forventes også lokalplanprocessen opstartet, således kan forventes endnu en høringsrunde og tilhørende borgermøde, når byrådet har behandlet forslaget til endelig lokalplan.

Hvad med naboerne, følgegruppe, trafik, osv.?

På følgegruppemøderne d. 21/3 og 20/6 2022 er det kommunikeret at der er givet en politisk retning om at der arbejdes for at hallen skal ligge på Bispemarken. På disse og andre møder er der fremkommet en række bekymringspunkter som vi mener det nuværende projekt og det tidlige dispositionsforslag tager rigtig godt hensyn til. Se det det tidligere dispositionsforslag af Bispemarken.


Hallen forventes at holde på lyd, dvs. evt. larm vil komme fra udeaktiviteter. Her søges støjende aktiviteter at ligges mod vest, med langt til naboer. Forslag til håndtering af trafik og parkering er delt med kommunen, som ser positivt på mulighederne for at dette kan håndteres. Der kigges ind i en forbedring af Bispevej som vil komme alle der færdes i området tilgode, f.eks. i myldretiden om hverdage om morgenen og tidlig eftermiddag, hvor der ikke forventes så meget trafik til og fra hallen. Regnvand håndteres på grunden ved etablering af to forsinkelsesbasiner.
750 visninger0 kommentarer

Kommentarer


bottom of page