top of page

Stavtrup får flot opbakning til kamp mod skadelig støj

Opdateret: 11. mar.

Torsdag den19. maj mødtes repræsentanter fra Frivillighedsgruppen ”Ro i Stavtrup” og Fællesrådet med Rådmanden for Teknik & Miljø, Steen Stavnsbo (C). Formålet med mødet, der blev afholdt på Vestergårdsvangen, som hører til et af de mest støjplagede områder af Stavtrup, var at få den nye rådmand gjort opmærksom på de store støjudfordringer, der er i Stavtrup, og ikke mindst også at Aarhus Kommune bærer et ansvar herfor som et led i kampen for at få bragt støjniveauet fra Aarhus Syd Motorvejen ned på den rigtige side af grænsen for, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Med på mødet var også chefkonsulent Michael Troelsen fra Rådmandssekretariatet, som også har deltaget i møder med den tidligere rådmand på Teknik & Miljø-området.


Med til mødet havde vi et forslag om, at der blev rettet henvendelse til Østjyllands Politi med en anmodning om en nedsættelse af hastigheden på Aarhus Syd Motorvejen. Der er nemlig fra årsskiftet kommet en ny bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser, der muliggør en nedsættelse af hastigheden på bynære motorvejsstrækninger alene på baggrund af hensyn til trafikstøj.


Steen Stavnsbo var meget lydhør overfor vores udfordringer og lovede helt konkret, at Aarhus Kommune allerede inden sommerferien ville rette henvendelse til Østjyllands Politi, som vi foreslog. Og vi er i den forbindelse også blevet stillet i udsigt, at vi kan få mulighed for at materiale udarbejdet af Ro i Stavtrup vil kunne indgå som et bilag i ansøgningen til Østjyllands Politi. Dette vil være et vigtigt første skridt i en række nødvendige tiltag i samarbejde mellem Aarhus Kommune, der tilsammen over tid skal kunne sikre sundhedsmæssigt forsvarligt støjniveau i vores lokalsamfund.


Det var vores opfattelse, at der fra Rådmandens side er en oprigtig intention om at finde løsninger på vores støjproblemer, og ikke mindst en dedikeret vilje til at arbejdet med en nedbringelse af støj fra motorvejen igangsættes straks. Det glæder vi os til der bliver fulgt op på, og der blev under mødet italesat en intention om et opfølgende møde med repræsentanter for Teknik & Miljø igen allerede inden sommerferien.


Vi har endvidere inden mødet med rådmanden også haft møde med Jesper Kjeldsen (S) og Metin Aydin (B), der begge på vegne af deres partier bakker varmt og helhjertet op om tiltaget omkring hastighedsnedsættelsen på motorvejen. Der er således allerede nu bred politisk opbakning til dette initiativ i Byrådet, og vi vil forsøge at få samlet opbakning fra alle partier i Byrådet, ligesom vi vil søge opbakning fra øvrige lokalsamfund, der er påvirket af støjen fra Aarhus Syd Motorvejen (Viby, Lemming, Kolt/Hasselager, Ormslev og kolonihaverne), så Østjyllands Politi, når de skal behandle ansøgningen, kan fornemme, at der er maksimal opbakning til ansøgningen både lokalpolitisk og fra de mange påvirkede borgere.


På mødet deltog fra Stavtrup; Christian Holch (Ro i Stavtrup), Sune Sparre (Ro i Stavtrup), Karen Yde (Fællesråd + Ro i Stavtrup) og Mikkel Dickenson (Fællesrådet).


Læs også artiklen fra 23/5 2022 om samme emne på Viby-Stavtrupliv.

243 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page