top of page

Rekreative områder er værdifulde, når de kan bruges

Opdateret: 2. maj

Tirsdag præsenterede Stavtrup Fællesråd deres bekymringer for Teknisk Udvalg om den støjforurening fra Motorvej Syd, som forventes at påvirke det kommende rekreative område i Viby. Dette område er i centrum for et ambitiøst nyt projekt, som foreslår etableringen af regnvandsbassiner og søer, designet til miljøvenlig håndtering af regnvand og til forbedring af både biodiversitet og rekreative faciliteter.


I foretræden, hvis fulde tekst er vedhæftet dette indlæg, påpegede fællesrådet, at uden effektive støjreducerende tiltag, vil områdets tiltænkte rekreative anvendelse være betydeligt begrænset. Det er bekymrende, at støjen fra den nærliggende motorvej vil underminere værdien og funktionaliteten af disse planlagte grønne områder. Fællesrådet fremhævede nødvendigheden af at integrere støjbarrierer tidligt i planlægningsfasen for at sikre finansiering.


Vi argumenterede for, at proaktiv støjbeskyttelse er afgørende, ikke kun for at forbedre livskvaliteten for både nuværende og fremtidige beboere i Viby, men også som et eksempel på, hvordan moderne byplanlægning effektivt kan balancere miljømæssige og sociale behov.


TU - Regnvandsbassiner
.pdf
Download PDF • 317KB

Lokalplan 1175
.pdf
Download PDF • 42.13MB

Regnvandsbassiner og søer i Viby - Teknisk Udvalg foretræde 30/4/2024


Kære medlemmer af Teknisk Udvalg,


På vegne af Stavtrup Fællesråd ønsker jeg at adressere det aktuelle projekt med regnvandssøer i Viby. Et projekt der har potentiale til at forbedre lokal biodiversitet og rekreative muligheder. Vi værdsætter byrådets indsats for at integrere disse miljøvenlige løsninger, som også skaber grønne områder for vores lokalsamfund.


Vi forholder os ikke til håndteringen af regnvand og de mere tekniske aspekter af planen, da vi overlader dette til forvaltningens kyndige hænder.


Rekreative områder er uvurderlige, men deres værdi afhænger af, hvor brugbare de er. Desværre er vi bekymrede for, at støjen fra Motorvej Syd vil underminere brugbarheden af det nye område, ligesom den allerede påvirker de eksisterende rekreative områder i Stavtrup.


I lokalplanen nævnes det, at området tættest på motorvejen vil være støjbelastet af trafikstøj, hvilket vil gøre det vanskeligt at etablere opholdsfaciliteter i dette område. Det er bemærkelsesværdigt, at kun en lille del af planen, delområde 3, vil kunne bruges til ophold på grund af støjniveauet.


Det ser ud til, at støjen blot bliver bemærket i planen uden konkrete forslag til håndtering. Det er bekymrende, da støjniveauet kan have stor indflydelse på områdets brugbarhed og kvalitet som rekreativt område.


Vores bekymring deles af Viby Fællesråd, og vi står sammen i ønsket om at sikre, at de nye områder bliver så anvendelige som muligt. Vi anerkender, at Teknik og Miljø i deres notat fra den 25. april har noteret sig bemærkninger om støjproblematikken og vil inkludere dette i den videre proces. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at der følger en konkret og realistisk plan for støjbeskyttelse, som sikrer de rekreative områders brugbarhed og kvalitet.


For at virkelig værdsætte og udnytte disse nye grønne områder, er det essentielt, at støjbeskyttelsen bliver en integreret del af projektet fra starten. Vi opfordrer til, at der etableres støjbarrierer eller anden støjreducerende infrastruktur, der effektivt kan dæmpe påvirkningen fra motorvejen. Dette vil ikke blot forbedre livskvaliteten for nuværende og fremtidige generationer i Viby og Stavtrup, men også tjene som et eksempel på hvordan moderne byplanlægning kan tackle både miljømæssige og menneskelige behov.


Mvh,

Karen Yde

Stavtrup Fællesråd224 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Komentarze


Komentowanie zostało wyłączone.
bottom of page