top of page

Vision/Mission

Stavtrup Kultur- og Idrætscenter skal være et attraktivt samlingssted for hele Stavtrup. Her kan borgere fra Stavtrup og opland mødes til bevægelse, socialt samvær og kulturelle oplevelser.  Et sted, hvor der også vil afvikles arrangementer, som henvender sig til både lokalmiljøet og hele Aarhus.

Projektets kerneværdier

 • Samler på tværs af alder, køn og kulturel bagrund

 • Samler et stort opland og lokalsamfund

 • Rammer og faciliteter til idræt, kulturelle aktiviteter og socialt samvær

 • Integrerer udeophold og indendørs aktivitet og samlingssted for friluftsaktiviteter i Ådalen

 • FNs Verdensmål er rammesættende i udviklingen, anlæggelsen og den efterfølgende drift. I særlig grad løftes målene bæredygtige byer og lokalsamfund, sundhed og trivsel, samt partnerskaber for handling

0310_03_Exteriør.jpg
0310_02_Interiør-Hal.jpg

Grundidé

Stedet der Samler – Stavtrup Multihal skal placeres på det i kommuneplanen anviste sted til fritids- og kulturaktiviteter på marken langs Bispevej (Matrikel 15) 8260 Viby J, Stavtrup. Inddragende helhedsplansovervejelser som sikrer:

 • Landsbyidylen i Stavtrup Stationsby og på Mondrupsvej

 • Grøn kile op igennem Stavtrup i tilknytning til Ådalen

 • Samlingspunkt (Kulturelt, socialt og for rekreative aktiviteter i naturen i Ådalen)

 • Fremme kultur og lokalhistorie

 • Reducere trafik og sikre tilgangsveje

 • Inddrage natur og skabe aktiv natur

 • Begrænse støj

 • Balance mellem bygningsstørrelse og udtryk

 • Sikre bysammenhæng, herunder adgang til og fra skole

 • Understøtte bevægelseskultur og motivere til bevægelse

 • Bæredygtigt byggeri

(Pejlemærker for placering af Steder der samler – Stavtrup Multihal skabt på fælles møde mellem haludvalget og repræsentanter for naboer til matrikel 15 – februar 2020.)

bottom of page