top of page

ons. 20. mar.

|

Viby J

Stavtrup Fællesråd - Generalforsamling 2024

Kære medlemmer af Stavtrup Fællesråd Vi glæder os til at se jer til Stavtrup Fællesråds Generalforsamling onsdag d. 20/3 kl. 19:30 - 21:30 på Søholm.

Stavtrup Fællesråd - Generalforsamling 2024
Stavtrup Fællesråd - Generalforsamling 2024

Tid og sted

20. mar. 2024, 19.30 – 21.30

Viby J, Bispevej 70, 8260 Viby J, Danmark

Om aktiviteten

Kære medlemmer af Stavtrup Fællesråd

Vi glæder os til at se jer til Stavtrup Fællesråds Generalforsamling onsdag d. 20/3 kl. 19:30 - 21:30 på Søholm.

Stavtrup Vision 2033 – Godkendelse af retning

I 2022 besluttede bestyrelsen at opstarte arbejde med en vision for byen. 5 temaer er blevet diskuteret samlet i maj 2023, og individuelt på 4-5 forskellige borgermøder siden. På generalforsamlingen vil vi præsentere status på visionsarbejdet.

Ro i Stavtrup

Under ”Udvalgsberetninger” vil der blive givet en status på Dialogmødet d. 7/3 hvor fire politikere kommer og diskutere løsninger på motorvejsstøj. Hermed også en opfordring til at møde op.

https://www.stavtrup.dk/post/ro-i-stavtrup-dialogmoede-032024

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. I år er 4 medlemmer på valg; Mikkel Stærk Dickenson, Finn Nissen, Berit Bøge og Lena Esbensen. Alle medlemmer ønsker genvalg. Vores to suppleanter, Rolf Thorup og Lars Thygesen fortsætter gerne som suppleanter, og vores revisor, Olav Kuur ønsker også genvalg.

Alle repræsentanter for almindelige medlemmer (f.eks. foreninger), samt individuelle medlemmer, der deltager på generalforsamlingen, er naturligvis velkommen til at stille op.

Foreløbig dagsorden (endelige dagsorden inkl. bilag fremsendes senest d. 12/3):

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens/formandens beretning Vision Stavtrup 2033
 4. Udvalgsberetninger RO i Stavtrup
 5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2023
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Orientering om og godkendelse af budget for det kommende år (2024) samt godkendelse af kontingent for 2025.
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Valg af revisor-suppleant
 12. Eventuelt

Vedtægterne kan findes her: https://www.stavtrup.dk/vedtaegter-faellesraad

Frister frem mod mødet:

 • Medlemmer skal have betalt kontingent senest d. 29/2 for at deltage i generalforsamlingen
 • Sidste frist for forslag til dagsorden, 2 uger før, senest d. 6/3
 • Bestyrelsen udsender endelige dagsorden med bilag, 8 dage før, senest d. 12/3

Del denne aktivitet

bottom of page