top of page
2024-01-02 horisontalt snip af korridoren.PNG

Stavtrups Grønne og RE-kreative Korridor

Vi vil skabe et sammenhængende område centralt i byen, hvor alle er velkomne til at passere, hænge ud, være aktive og/eller nyde en øget biodiversitet. Korridoren vil blive en mere inspirerende adgang fra den sydlige, geografisk-centrale del af byen, til de naturskønne skov- og eng-områder ved Brabrandsøen i nord. En slags aflang bypark på ca. 1,6 km. 

Hvad skal der gøres

Der er 6 kategorier af ”indsatser” der skal gøres for at skal sikre at visionen kan genkendes når man spadserer fra Højvangsskolen til Brabrandsøen i år 2027.

 1. Flere aktiviteter og mødesteder:
  Realisering af ønsker fremkommet som en del af ”LEGO Build the change” som blev gennemført med 600 elever i april 2022. Centralt er området omkring Kultur- og Idrætscenter, men også udeaktiviteter og mødesteder flere andre steder i Korridoren.

 2. Way finding:
  Etablering af 9 skilte-stationer der a) viser vejen igennem Korridoren, b) oplyser om aktiviteter, mødesteder og interessepunkter i og nær Korridoren, samt c) skaber et naturligt ”mødested”, f.eks. v. etablering af bænke.

 3. Nye stier:
  Etablering af 8 stykker grussti, for at hele området er forbundet.

 4. Mere grønt:
  Primært forgrønning af Bispemarken, og evt. forgrønning af Klokkeskovvej og området i det kommercielle centrum (Rema/Coop).

 5. Mere sikre vej-overgange:
  Skærpelse af trafiksikkerheden ifm. 6 vej-overgange. (2 allerede del Kultur- og Idrætscenter)

 6. Mere kultur:
  Kobling til centrale historiske bygninger og steder. Mulighed for installationskunst eller andet der kan inspirere og udfordre på en anden måde end aktiviteter.

 7. Flere dyr:
  Ved at skabe mere grønt og en sammenhæng, også over Bispemarken, vil der være bedre muligheder for vilde dyr fra området ved Brabrandsøen for at trække op mod Klokkeskoven.
  ​​

Den fulde vision, og seneste udgave af arbejdsdokumentet kan ses her, eller downloades herunder fra "Filer".

Filer

Se Korridorens arbejdsdokumenter og andet materiale i mappen

Bliv en del af Korridoren

Vi mener at vores kultur i Stavtrup og aktiviteterne, der skal etableres, bedst gøres i en bred skare af personer med forskellige baggrunde. Derfor tænker vi at realisering af Korridoren kan samle borgere på tværs af alder, foreningstilhør, adresse og interesse. Det kræver således kun lyst, interesse og nysgerrighed at være med i Korridorens arbejdsgruppe.

Kontakt os

Mikkel Stærk Dickenson

Koordinator til Fællesråd og Halprojekt

 

bottom of page