top of page
Billede af Jason Goodman

Projekt: Øge engagement
og organisere frivillighed

Vi vil sikre at de foreninger og netværk der er afhængige af frivillige har adgang til borgere i Stavtrup som ønsker at bidrage og derved skabe sammenhængskraft og engagement.

Inkludere flest mulige medborgere i aktive sociale netværk.

Sikre at ressourcesvage borgere bliver en del af fællesskabet.

Hvad skal der gøres (indsatser):

Arbejdet er i sin vorden og sporadisk, men på sigt skal tilgangen være mere struktureret og systematisk. Af opgaver der skal fokuseres på er følgende

  • Etablere en side på Stavtrup.dk, hvor man på en nem og overskuelig måde kan byde sig til.

  • Udarbejde en folder til tilflyttere til Stavtrup – evt. afholde velkomst-møder hvert halve år.

  • Skabe kobling og synlighed til alle relevante interessenter – Stavtrup IF, Fællesråd, Stavtrup Netværket, Hospice, Højvangskolen, Spejderne, De ReKreative, Tryg i Stavtrup, Støjgruppen og andre mere eller mindre organiserede enheder med tilknytning til Stavtrup.

Billede af Marvin Meyer

Medlemmer af arbejdsgruppen


Koordinator og link til Stavtrup IF og Halprojekt:
Søren Kjærgaard Kristiansen, sor@sorthco.dk

Medlemmer af arbejds-gruppen:

  • Mathias Laegdsmand (IT og system)

  • Christian Holch (Stavtrup Netværket)

  • Mikkel Stærk Dickenson

  • Finn Nissen (Fællesrådet)

Kontakt os

Hvis du ønsker at høre mere eller bidrage, kan du kontakte:

Arne Kleven

bottom of page