top of page

Vision/Mission

Stavtrup Kultur- og Idrætscenter skal være et attraktivt samlingssted for hele Stavtrup. Her kan borgere fra Stavtrup og opland mødes til bevægelse, socialt samvær og kulturelle oplevelser.  Et sted, hvor der også vil afvikles arrangementer, som henvender sig til både lokalmiljøet og hele Aarhus.

Hvad bygger vi?

Stedet der samler vil konkret øge halkapaciteten til gavn for de eksisterende foreninger under Stavtrup IF, der vil kunne udvide og forbedre deres træningstider. Eksempelvis vil Gymnastik kunne oprette flere hold og Håndbold  vil langt om længe kunne tilbyde flere og bedre træningstider til hvert hold. Stedet der samler  vil  samtidigt  muliggøre  etablering af nye  foreninger   under   Stavtrup   IF   - såsom  Stavtrup  Dans  og  Stavtrup  Fitness.

Desuden vil faciliteterne blive hjemsted for en række foreninger og aktiviteter, som i dag er registreret på private adresser i byen. For eksempel for bestyrelser i diverse foreninger , for Stavtrup Netværket, for grupper af løbe- og cykelmotionister, byens seniorer, de barslende forældre eller folk med kreative hobbyer m.fl. Stedet der samler vil skabe synergi på tværs af grupper og foreninger og styrke fællesskabet i Stavtrup.

Stedet der samler vil byde på forskellige indendørs og udendørs faciliteter i form af multifunktionelle lokaler og områder , som både kan anvendes til idræt, bevægelse, sociale og kulturelle formål; herunder:

SKIC #2.png
SKIC #3.png

Grundidé

Stedet der Samler – Stavtrup Multihal skal placeres på det i kommuneplanen anviste sted til fritids- og kulturaktiviteter på marken langs Bispevej (Matrikel 15) 8260 Viby J, Stavtrup. Inddragende helhedsplansovervejelser som sikrer:

 • Foreningsfitness

 • Dans

 • Musik fx i samarbejde med Aarhus Friskole

 • Foredrag - folkeoplysning

 • Konferenceaktiviteter

 • Mtb, løbe, rulleskøjter og rulleski– aktiviteter i Ådalen

 • Naturaktiviteter/naturvejleder i Ådalen

 • Vandreklub

 • E-sports aktiviteter

 • Øvelokale for lokale bands

 • ​Beachhåndbold/-volley

 • Gåfodbold

 • Forskellige boldspil

 • Gymnastik, leg og bevægelse

 • Ketchersport/bordtennis

 • Udendørs faciliteter til sport, leg og ophold

 • Vaskeplads for fodbold, mountainbikes mv.

 • Græsbaner og en kunstgræsbane på vej

 • Stavtrup Tennis

 • Lokaler til håndværk og hobbyværksted

 • Udendørs fitness

SKIC #4.png
Nyhedsbrev bane og cafe.PNG
SKIC #1.png
bottom of page