top of page

Acerca de

klokkedamview på hallen_edited.jpg

Historien

Stavtrup har gennem de sidste 10 år oplevet en betydelig befolkningstilvækst. Fra et folketal i Ormslev sogn på 4360 i 2010 til 6051 i 2019 – en stigning på omkring 40%. Ikke mindst børnefamilier sætter pris på området, som med sin unikke natur og sin placering tæt på byen er et godt og trygt sted at lade sine børn vokse op. Den store tilflytning har medført et kæmpe pres på de eksisterende idræts- og fritidsfaciliteter i byen.

Stavtrup Idrætsforening nedsatte i 2014 en arbejdsgruppe i form af et haludvalg, som fik til formål at skabe bedre forhold og mere kapacitet for idrætten, det sociale liv og samværet i Stavtrup. Allerøverst på dagsordenen stod en ny multihal på grund af et presserende behov for mere halkapacitet og en kunstgræsbane så fodbold kan spilles hele året. Stavtrup har i mange år haft et meget aktivt og engageret foreningsliv, med ca. 1600 medlemmer Idrætsforeningen har ikke kunne tilgodese efterspørgslen de sidste 5 år. Den udfordring bliver større år for år.

Siden arbejdet med en ny multihal startede i 2014 er byen vokset yderligere og tilsvarende er det sociale engagementet og sammenholdet i lokalsamfundet. Der afvikles byfester (Stavtrup Fest), fodboldturneringer, hvor klubber fra store dele af Jylland deltager (3 Bold og Stavtrup Cup), samt håndbold-, fodboldskoler, sommergymnastik, ”lykkeliga” – håndbold for udviklingshæmmede børn og en række andre fællesarrangementer.

2018 år etablerede en gruppe lokale selvstændige og folk med ledelsesmæssig baggrund Stavtrup Erhvervsnetværk, der arbejder på at styrke sammenholdet i Stavtrup. Netværket har iværksat forskellige indtægtsgivende tiltag, der samtidig har styrket det lokale sammenhold under sloganet #sammennårvilængere og med målet om at gøre Stavtrup til det lokalsamfund i hele Danmark, med det stærkeste sammenhold.

Denne positive udvikling har givet inspiration og drivkraft til en gentænkning af det oprindelige halprojekt, således at det også kan rumme ikke idrætslige aktiviteter. Det vurderes ud fra interviews, lokale dialoger og ikke mindst udviklingsmøde i Højvangskolens hal i oktober 2019 at der er stor opbakning til et nyt folkeligt og socialt samlingssted for byen, hvor man også kan dyrke idræt.

Samlingsstedet skal skabe rammerne for fx sociale og kulturelle arrangementer, planlagt og spontant samvær og aktivitet.  Et sted for alle – hvor mennesker mødes på tværs af alder, køn og interesser. Et sted for alle der er så attraktivt, at det kan være udgangspunkt for samlingssted for friluftsaktiviteter i Ådalen omkring Årslev Engsø og Brabrand søen. Et sted der kan genskabe historien om Stavtrup som samlingssted, som det var i starten af 1900-tallet for Aarhus. Her drog festklædte borgerne og turister til Constancia i Stavtrup med Hammelbanen eller med hjulbåden ”Vega” for at danse og drikke kaffe (Sørensen et al 2004).

I forlængelse af det lokalhistoriske forbillede arbejdes på at (gen)skabe et grønt miljø fra søen og op i gennem Stavtrup. Der skal udover et fysisk sted der samler  skabes mulighed for at nyde naturen ud mod Brabrandsøen og de store sivområder, så friluftlivet i lokalsamfundet kan blomstre endnu mere i Ådalen med udgangspunkt eller samlingspunkt i Stavtrup.

bottom of page