stavtrup_kort_stor.PNG

STAVTRUP FÆLLESRÅD

Stavtrup Fællesråd er optaget af at gøre Stavtrup til et endnu bedre sted at bo. Vi har valgt at arbejde tæt sammen med alle frivillige initiativer i byen, for f.eks. at bekæmpe støj, skabe sikker trafik, og arbejde for de bedst mulige faciliteter for foreningslivet i bredeste forstand.

 
logo_edited.png

§ 2 Formål

Fællesrådet er en paraplyorganisation for de lokale grundejer-, beboer- og borgerforeninger, idræts- og fritidsforeninger, kirker og menighedsråd, erhvervsforeninger, institutioner, skoler og børneinstitutioner, borgere m.fl.


Fællesrådet er en af hovedaktørerne i byrådets ønsker om borgerinddragelse og medborgerskab.


Fællesrådet er desuden et forum for drøftelse af lokale spørgsmål, og fællesrådet kan være katalysatorer for lokale aktiviteter, events m.v.


Fællesrådet respekterer ethvert medlems ønske om egen forhandlingsret.


Fællesrådet informerer medlemmerne og beboerne i lokalområdet om initiativer og aktiviteter.