top of page

TRAFIK I STAVTRUP

En gruppe om infrastruktur, trafikforhold, sikker skolevej, støj fra motorvej og busforbindelser mv. i Stavtrup

SIKRE VEJE

40 km/t Zone i Stavtrup

Kommunen har igen præciseret overfor Fællesrådet, at der, af hensyn til buschaufførernes arbejdsmiljø, kun er to løsninger der er aktuelle på busveje med trafiktæthed svarende til vores veje – pukkel og pudebump. Ifølge kommunen er pukkelbumpene testet af vejdirektoratets g-bil hvor der bliver undersøgt for g-påvirkning på både køretøj og passagerer. Denne undersøgelse har vist at der ikke er større påvirkning af køretøjet eller passagerer ved kørsel på pukkelbump end pudebump.

stavtrup_vejkort_thumb.jpg

OFFENTLIG TRANSPORT I STAVTRUP

Buslinie og afgange

Vi arbejder for bedre forbindelser til Stavtrup - det tager i dag 40 minutter med bussen ind til byen, og over en time til nordbyen.

buslinie11_stavtrupVest.jpg
bottom of page