top of page

TRAFIK I STAVTRUP

En gruppe om infrastruktur, mobilitet, trafikforhold, sikker skolevej, fartdæmpning og busforbindelser mv. i Stavtrup

SIKRE VEJE

40 km/t Zone i Stavtrup

Kommunen har igen præciseret overfor Fællesrådet, at der, af hensyn til buschaufførernes arbejdsmiljø, kun er to løsninger der er aktuelle på busveje med trafiktæthed svarende til vores veje – pukkel og pudebump.

 

Ifølge kommunen er pukkelbumpene testet af vejdirektoratets g-bil hvor der bliver undersøgt for g-påvirkning på både køretøj og passagerer. Denne undersøgelse har vist at der ikke er større påvirkning af køretøjet eller passagerer ved kørsel på pukkelbump end pudebump.

Indtil videre afviser kommunen at overveje alternative løsninger, idet de har data, der viser, at pukkelbumpene er effektive til at dæmpe farten.

stavtrup_vejkort_thumb.jpg

OFFENTLIG TRANSPORT I STAVTRUP

Buslinie og afgange

Vi arbejder for bedre forbindelser til Stavtrup - det tager i dag 40 minutter med bussen ind til byen, og over en time til nordbyen.

buslinie11_stavtrupVest.jpg

Har du spørgsmål eller ønsker du at bidrage til dette arbejde kan du kontakte 

Karen Yde ky@stavtrup.dk tlf 41989908

Finn Nissen fn@stavtrup.dk tlf 27110771

bottom of page