top of page

MØD RÅDET

mikkel_profil.jpg

MIKKEL STÆRK DICKENSON

Formand

Jeg vil arbejde for:

 • Jeg vil arbejde på at fællesrådet får så mange foreninger i byen som medlemmer som muligt.

  • Jeg vil også arbejde for at vi etablerer flere arbejdsgrupper, ala De RE-kreative, Trafikgruppen og Ro i Stavtrup/Støjgruppen, hvor frivillige kan bidrage med praktisk arbejde til initiativer til gavn for alle eller de fleste i byen. F.eks. en kommunikationsgruppe i samarbejde med Stavtrup IF, der kan skabe en samlende kommunikationsplatform for byen.

 • Jeg vil arbejde for at vi i Stavtrup får en multihal (kultur og idrætcenter), så vi alle får tidssvarende idrætsfaciliteter og et socialt og kulturelt samlingssted i byen. Det mangler vi!

 • Jeg vil arbejde for at samarbejdet i den nye bestyrelsen bliver tillidsfuldt og effektivt, uanset at der måtte være forskellige interesser på specifikke spørgsmål.

20181024_144231_edited.jpg

KAREN YDE

Medlem

Jeg har engageret mig i mange forskellige frivillige aktiviteter i løbet af årene, hvor mit primære fokus har været børn og unge.


Her har jeg tidligere hjulpet med undervisning af børn fra udsatte familier, samt har haft ansvar for området i Stavtrup Lokalråd. Jeg har blandt andet koordineret indsatsen omkring Lokalrådets deltagelse i demonstration samt høring i 2018 hvor kommunen havde planer om at ændre vores skoledistrikt.


Derudover har jeg løbende været i dialog med kommunen ifm. dagtilbuds- og skole prognoser om udvidelse af skolen, opførelse af nye børneinstitutioner og sikring af skoleveje. Jeg deltager desuden i trafik og støj grupperne i Stavtrup, der har til formål at se på løsninger for støj- og trafik problematikkerne i Stavtrup.

For mig handler arbejdet i Fællesrådet om at sikre Stavtrup bliver ved med at være et godt og trygt sted at bo for alle generationer. Dette sikrer vi gennem dialog med kommunen om byudviklingsplaner hvor vi skal værne om Stavtrups langsigtede interesser f.eks. ifm. kommunens planer om rampeanlæg til Motorvej Syd.

kirsten_aagaard.jpg

KIRSTEN AAGAARD

Medlem

Jeg vil arbejde for:  

 • At udfolde det formål som er beskrevet i de nye vedtægter med vægt på at fællesrådet kan være en paraplyorganisation for institutioner, foreninger og aktiviteter i Stavtrup. Det kræver en særlig indsats af det nye fællesråd at organisere samarbejde, hvor alle oplever at deltage og blive hørt. Fællesrådets arbejde skal være til glæde for hele Stavtrup.

 • At fællesrådet bygger på værdier som demokrati, åbenhed og dialog.

 • At fællesrådet bidrager til at styrke Stavtrup som et dynamisk og dejligt sted at bo for alle generationer.

 • At Multihallen med nuværende placering vil bidrage til at styrke fællesskabet i Stavtrup

Finn.jpg

FINN NISSEN

Medlem

Jeg vil arbejde for: 

 • Pukkelbump skal fjernes og erstattes af andre fartdæmpende foranstaltninger.

 • Der skal etableres fodgængerfelter ved Salamanderparken og Råhøjparken af hensyn til skolebørnene og de ældre beboeres adgang til busforbindelse. Efterfølgende skal der etableres fodgængerfelter ved de øvrige overgange på Ormslevvej.

 • Fællesstien ved Råhøjparken skal forbedres, så den bedre hænger sammen med den dobbeltrettede cykel-/gangsti.

 • Multihal skal etableres som planlagt, men der skal tages hensyn til de nærmeste beboeres behov. Herunder parkering.

 • Der skal arbejdes på at finde et opholdssted hvor de unge kan være, så de ikke bare hænger ud rundt hvor der nu er plads. Et sted der samtidigt kan inspirere dem.

 • Kommunikation skal gøres bedre til hele Stavtrup og Fællesrådet arbejde skal gøres mere synligt. Der skal arbejdes på at finde flere muligheder for kommunikation. Ikke bare i Riposten eller på Facebook.

berit.png

BERIT BØGE

Medlem

Jeg vil arbejde for: 

 • Fartdæmpning på Jarlsmindevej og Klokkeskovvej, som alle kan leve med 

 • En løsning på støjgenerne fra Motorvejen 

 • For placering af Multihallen, der tager hensyn til udfordringerne med trafikgener, parkerings- og støjproblemer i området og ikke mindst sikre, at vi bevarer det rekreative miljø i Stationsbyen.

 • I Fællesrådet vil mit overordnede mål være at have øje for den byudvikling, som i øjeblik finder sted i Stavtrup, så vi kan bevare det gode miljø, som præger byen, og som gør, at Stavtrup er attraktivt.

lena_large.jpg

LENA TANDRUP ESBENSEN

Medlem

Jeg vil arbejde for: 

 • Alle borgere skal høres ligeværdigt i demokratiske processer i en given sag.

 • Byudvikling skal ske ved oplysning til borgerne, ses i en helhedsplan og med omtanke.

 • Fokus på en grøn og miljørigtig by.

 • Etablering af et frit grønt område med aktivitetsmuligheder, så generationer kan mødes i Stavtrup; f.eks en offentlig legeplads, hvor børnefamilier kan mødes og hvor der er hyggekroge for ældre borgere. Finde et godt område til de unge.

 • Holde Aarhus Kommune op på at finde relevante løsninger af infrastrukturen i Stavtrup inden placering af Multihal fastlåses. Der skal være gode til og fra kørselsmuligheder og fokus på reducering af trafik, støj og parkering.

 • Finde en holdbar løsning med fartdæmpningen gennem Stavtrup – hvor ”vild med Stavtrup” tænkes ind.

flemming.jpg

FLEMMING HAMANN

Kassér

Jeg vil arbejde for:

 • at så mange foreninger som muligt bliver medlemmer.

 • med infrastruktur som veje cykelstier osv.  så Stavtrup bliver en sikker og behagelig by at færdes i og finde den bedste løsning.

 •  at ændre eksisterende løsninger (trafik), hvis der kommer noget som er bedre.

 • at støtte de arbejdsgrupper som findes , á la De RE-kreative, Trafikgruppen, Ro i Stavtrup/Støjgruppen  og forhåbentlig nye, der kommer til.

 • at der kommer en kommunikationsgruppe i samarbejde med Stavtrup IF, der kan skabe en samlende kommunikationsplatform.

 • at støtte op om en kommende multihal, som kunne være et løft for byen og at det bliver en hal, som man cykler/går  til da, det gavner infrastrukturen og omgivelserne omkring hallen

 • at samarbejdet i den nye bestyrelse bliver tillidsfuldt og effektivt, uanset om der måtte være forskellige interesser.

Se hvem vi er: Meet the Team

ET FÆLLESRÅD ER...

Stavtrup Fællesråd opfattes af Aarhus Kommune som en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.

f%25C3%25A6llesr%25C3%25A5d_blomster_edited_edited.jpg

HVAD VI LAVER

I 2013 fokuserede vi på at få løst infrastrukturen efter byen nu har over 5000 indbyggere. I 2014 har vi således fået en ny daginstitution til 100 børn, nyt fortov fra Vestermarken til Superkiosken, etableret ny rundkørsel, fået ændret busruter, fået etableret udendørsfitness og har meget fokus på byens og skolens udbygning.

Vi sikrer via relevante møder efter behov, at vi har tæt kontakt til de forskellige forvaltninger og byrådspolitikere, udover vi løbende følger igangværende projekter op. Når det findes gavnligt for borgerne i Stavtrup afholder vi borgermøder.

Kullegaard_Holbaek_Idraet_INT_indgang.jp
kids_icon2.png

HELIKOPTERGRUPPE

Fællesrådet har initieret/nedsat en ”HELIKOPTERGRUPPE” baseret på et folkemøde med ca.120 deltagere i maj 2014 - med fokus på fremtidige tiltag for byen og med deltagelse af byens større frivillige organisationer samt lederne af de to skoler. Missionen er løbende at udarbejde en prioriteringsliste for gennemførelse af ideer til Stavtrups videreudvikling. Topprioriteten er mere gulvplads til idrætten, samt plads til kulturelle formål.

BØRN OG UNGE

Vi har for nogle år siden startet et skoletante–onkel projekt med stor succes på Højvangskolen, som nu ”eksporteres” til andre skoler i kommunen.

Derudover har vi i samarbejde med skolen konfronteret kommunen i forhold til fremskrivning af børnetallet i Stavtrup, hvilket har ført til et udvidet budget der tillader skolen at bygge ud.

bottom of page