top of page

Stavtrup Netværket - hvem, hvad og hvorfor?

Stavtrup Netværket har efterhånden eksisteret i tre år. Vi er en forening, som består af en gruppe ildsjæle, der arbejder for at skabe et stærkt lokalt fællesskab og sammenhold og for at gøre Stavtrup til et bedre sted at bo.


Vores medlemmer er involveret direkte eller indirekte i rigtig mange af de frivillige initiativer, som i disse år folder sig ud i Stavtrup, og på den måde er Stavtrup Netværket indirekte med til at præge udviklingen i Stavtrup. Som forening bestemmer vi reelt ikke noget i Stavtrup, men vi forsøger at gøre vores indflydelse gældende på mange forskellige måder.

For det første ved at styre efter foreningens formålsbestemmelser som lyder:


"Stavtrup Netværkets formål er at styrke lokalsamfundet, det lokale idræts- og foreningsliv, frivilligheden og sammenholdet i Stavtrup i bredeste forstand. Formålet er også at understøtte lokale bæredygtigheds- og miljø- initiativer, udvikling og forbedringer af fælles faciliteter og rekreative områder samt kulturelle aktiviteter.


Foreningen vil arbejde for helheden i området og støtte projekter, der vil komme flest muligt eller særligt vigtige formål til gode.”