top of page

Stavtrup Netværket - hvem, hvad og hvorfor?

Stavtrup Netværket har efterhånden eksisteret i tre år. Vi er en forening, som består af en gruppe ildsjæle, der arbejder for at skabe et stærkt lokalt fællesskab og sammenhold og for at gøre Stavtrup til et bedre sted at bo.


Vores medlemmer er involveret direkte eller indirekte i rigtig mange af de frivillige initiativer, som i disse år folder sig ud i Stavtrup, og på den måde er Stavtrup Netværket indirekte med til at præge udviklingen i Stavtrup. Som forening bestemmer vi reelt ikke noget i Stavtrup, men vi forsøger at gøre vores indflydelse gældende på mange forskellige måder.

For det første ved at styre efter foreningens formålsbestemmelser som lyder:


"Stavtrup Netværkets formål er at styrke lokalsamfundet, det lokale idræts- og foreningsliv, frivilligheden og sammenholdet i Stavtrup i bredeste forstand. Formålet er også at understøtte lokale bæredygtigheds- og miljø- initiativer, udvikling og forbedringer af fælles faciliteter og rekreative områder samt kulturelle aktiviteter.


Foreningen vil arbejde for helheden i området og støtte projekter, der vil komme flest muligt eller særligt vigtige formål til gode.”


For det andet ved at udnytte den enorme styrke, der ligger i, at mange i Stavtrup, der arbejder med frivillighed, kender og stoler på hinanden. På den måde kan vi med tillidsfuldt samarbejde på tværs af projekterne hjælpe hinanden fremad. Det er der allerede talrige eksempler på betydningen af.


Og for det tredje ved at forsøge at brande Stavtrup som et stærkt lokalsamfund – både indadtil og udadtil. Historien om, at vi kan noget helt særligt i Stavtrup, at vi kan få ting til at lykkes, og at vi holder sammen og finder glæde og samhørighed i at give en hånd til fællesskabet, tror vi på har været med til at få flere til at tage del i det frivillige arbejde. Vi håber på, at det bliver en helt naturlig og indgroet del af det at bo i Stavtrup, at man bidrager med en frivillig indsats og derigennem finder et stærkt tilhørsforhold til lokalsamfundet.


Da netværket i sin tid startede var det med en ambition om på den korte bane at hjælpe med at få kunstgræsbanen i fodboldklubben realiseret. På den noget længere bane ville vi gerne forsøge at få genstartet arbejdet med at få realiseret en multihal og på den helt lange bane ville vi rigtig gerne arbejde for, at der kunne etableres en fælles løsning på støjproblemerne i Stavtrup.


Mens disse linjer skrives er kunstgræsbanen, som bliver Danmarks hidtil mest bæredygtige af sin slags, og som er blevet til med støtte fra både private og lokale erhvervsdrivende, ved at stå færdig. Det betyder, at de mange børn og unge i fodboldklubben fremadrettet får mulighed for at træne fodbold året rundt under gode forhold. Arbejdet med multihallen, som skal blive et samlingssted for alle i Stavtrup, er i en fantastisk udvikling med masser af god energi og med gode udsigter til, at projektet kan komme i mål indenfor en overskuelig fremtid. Og sidst men ikke mindst bliver der i disse dage i gruppen RO i STAVTRUP sat skub på et stort politisk pres frem mod kommunalvalget for, at der kan findes en samlet løsning på støjproblemerne i Stavtrup, og vi tror på, at der nu er muligheder for og momentum til at der kan blive sat gang i en løsning.


Aldrig havde vi troet, at det ville være muligt for Stavtrup at nå så langt på så kort tid, og vi er utrolig stolte af, at forskellige medlemmer af Stavtrup Netværket har været med til at præge denne udvikling.


Ved siden af disse “store” projekter er der blomstret en lang række andre nye, men vigtige, initiativer frem. Gruppen DeRekreative arbejder for et grønnere og vildere Stavtrup, TRYGiSTAVTRUP arbejder for tryghed for primært vores børn og unge i aften- og nattelivet, Foodtrucks er kommet til byen, Stavtrup Outdoor er blevet realiseret, Stavtrup Lokalråd er efter et historisk velbesøgt valg blevet omdannet til et nyt og moderne Stavtrup Fællesråd med nye vedtægter, og nyhedsbrevet, som du læser lige nu er første skridt på vej mod en helt ny fælles kommunikationsplatform i Stavtrup, som vil gøre det meget nemmere at følge med i alle de ting, der sker i Stavtrup og omvendt også gøre det meget nemmere at kommunikere med “Stavtrupperne”. For Netværkets vedkommende har vi også genereret både branding af Stavtrup, fællesskabsfølelse og penge til nogle af de projekter, som der arbejdes med, via salg af hoodies, Stavtrup øl, Stavtrup Vin osv.


Som forening har vi i dag nået et punkt, hvor vi, fordi mange af vores medlemmer er dybt involveret i så mange af de ting, som foregår på frivillig basis i andre fora, ikke længere har mulighed for at igangsætte så mange nye initiativer, som vi tidligere har været i stand til. Derfor “fylder” vi ikke så meget i billedet, som vi tidligere har gjort – uden at det på nogen måde betyder, at vi ikke er aktive. Men vi er alligevel på udkig efter gode idéer til projekter, som ville være gode for Stavtrup. Noget af det, som vi især synes kunne være spændende, er idéer, som kunne være med til at sprede den frivillige indsats for vores lokalsamfund ud på flere aldersgrupper – nærmere bestemt unge og den lidt ældre generation. Og så er Stavtrup Netværket ikke et lukket forum – vi vil gerne være flere ildsjæle. Så har du en god idé eller kunne du tænke dig at deltage, så tag endelig fat på en af os. Og så er der iøvrigt både plads og hårdt brug for flere frivillige til at hjælpe i grupperne RO i STAVTRUP og TRYGiSTAVTRUP.


Bestyrelsen i Stavtrup Netværket


Christian Holch (Formand)

Martin Stoltze

Mette Lind

Peter Kaarup

52 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Valg 2021

Kommentarer


Kommentarsfunktionen har stängts av.
bottom of page