top of page

Orienteringsmøde om status på implementering af 40 km/t hastighedszone i Stavtrup

Opdateret: 26. nov. 2021

Fællesrådet har den 14. oktober afholdt et møde med kommunens repræsentanter om status på implementering af 40 km/t hastighedszone i Stavtrup.


Efter kommunens inspektion af bumpene i Stavtrup har det vist sig, at der ganske rigtigt manglede refleksstriber på nogle af bumpene, så tak til dem der har gjort Fællesrådet opmærksomme på denne mangel. Kommunen har kort efter inspektionen rettet op på dette, så sigtbarheden om natten nu gerne skulle være i orden.


For at afhjælpe problemet med kørsel på græsrabatten på Klokkeskovvej, vil der blive monteret chikaner i form af små stolper ved vejsiden. Chikanerne forventes installeret inden slutning af kalenderåret.


Kommunen blev gjort opmærksom på, og anerkender, at nogle af bumpene er placeret skævt i forhold til kørebanen problemet. Disse bump vil blive korrigeret i løbet af uge 47. Det handler primært om bump på Jarlsmindevej som nu flyttes tættere på vejbanens midte.


Stigning i trafikmængden i Aarhus i årene 2019 til 2021 er generelt større end forventet ud fra trafikfremskrivningsmodellerne, hvilket harmonerer med at færre benytter offentlige transport post Corona. Selvom trafik generelt er steget i Aarhus, viser den seneste trafiktælling udført i Stavtrup en reduktion i antallet af biler der pendler gennem vores villaveje. For eksempel er årsdøgntrafikken på Jarlsmindevej faldet med næsten 9% i perioden 2019 til 2021.


Kommunen informerede hastighedsmålinger vil blive foretaget i løbet af foråret, eftersom der er tekniske udfordringer med at udføre hastighedsmålinger i vinterperioden og fordi bumpenes placering skal korrigeres inden målingerne kan udføres.


Kommunen har igen præciseret overfor Fællesrådet, at der, af hensyn til buschaufførernes arbejdsmiljø, kun er to løsninger der er aktuelle på busveje med trafiktæthed svarende til vores veje – pukkel og pudebump. Ifølge kommunen er pukkelbumpene testet af vejdirektoratets g-bil hvor der bliver undersøgt for g-påvirkning på både køretøj og passagerer. Denne undersøgelse har vist at der ikke er større påvirkning af køretøjet eller passagerer ved kørsel på pukkelbump end pudebump.


Kommunen vil efter ønske fra Fællesrådet undersøge mulighed for udarbejdelse af vejledning til korrekt kørsel på pukkelbump, evt. i form af film.


Alle hastighedszoner vurderes i løbet af foråret 2022. Hvis der i tiden derop til findes en bedre løsning med tilsvarende effekt og bedre brugeroplevelse, vil Fællesrådet indgå i dialog med kommunen om udskiftning.
305 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page