top of page

Møde med rådmand for Teknik og Miljø

Opdateret: 17. maj

Torsdag den 11. maj blev fællesrådet besøgt af Rådmanden for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang, der havde til hensigt at stifte bekendtskab med vores lokale samfund og høre om væsentlige projekter og udfordringer i området. Vi havde en konstruktiv og positiv dialog med fokus på visionært arbejde og borgerinddragelse, støjproblematikker, trafik, Stavtrup Kultur- og Idrætscenter samt den grønne korridor.


Stavtrup Vision

Rådmanden blev præsenteret for vores ambitioner og processer vedrørende udviklingen af en vision for Stavtrup samt vores ønske om en holistisk tilgang til byplanlægning, hvor lokalbefolkningens ønsker udgør udgangspunktet. Vi lægger vægt på at værne om Stavtrups ånd og karakter og fremme lokale initiativer og frivillighed. Et eksempel på dette er et ønske om at etablere en grøn korridor, der forbinder bymidten ved Rema og Højvangsskolen med det kommende Idræts- og Kulturcenter og videre til Brabrandstien.Rådmanden udviste lydhørhed og præsenterede byrådets ambition om et styrket samarbejde med fællesrådene samt det store fokus på borgerinddragelse, byrådsmedlemmerne har. Faktum er, at visse lokalsamfund oplever en markant befolkningstilvækst, men byrådet ønsker at finde afbalancerede løsninger, der tager hensyn til og beskytter det lokale. Rådmanden gav udtryk for, at Stavtrup fællesrådets organisering og involvering