top of page

Lokationen for Stavtrup Kultur- og Idrætscenter ligger fast! Kæmpe, vigtig milepæl

Opdateret: 4. nov. 2022

I dag blev det meddelt fra Miljø- og Teknik i Aarhus Kommune, at lokalplansprocessen for etablering af Stavtrup Kultur- og Idrætscenter er påbegyndt!

Det vil sige; Stavtrups nye samlingssted kommer til at ligge på Bispemarken!

Den kommende lokalplansproces skal så afklare hvad der kan og må blive bygget på grunden. Hvis alt går vel, kan vi gå i jorden om 1-1½ år.


Vi omkring projektet er SÅ glade og taknemmelige for at være nået hertil. Der er så mange personer der har knoklet for at nå hertil, og i aften kan vi ikke få armene ned.


Hurtig ekspedition, i alles interesse

Dialogen med kommunen har været lang og grundig. Bispemarken er ejet af kommunen, og var i kommuneplanen udlagt til rekreative formål, dvs. f.eks. sport. Men da borgermødet i hallen i oktober 2019 resulterede I mange ønsker ud over de hårdt tiltrængte idrætshal-kvadratmeter, besluttede vi at ansøge om en ændring i kommuneplanen så Bispemarkens formål nu er udlagt til offentlige formål. Der kan således nu også bygges faciliteter der kan bruges til andet end sport. Et moderne forsamlingshus, fyldt med aktivitet fra morgen til aften. Den ønskede ændring i kommuneplanen betød borger-høring, denne gang virtuel, i februar 2021. For og imod lokationen på Bispemarken blev diskuteret, hvilket den også er blevet i følgegruppemøder, Fællesrådsmøder, og mange andre møder på kryds og tværs af foreninger og grupper helt frem til idag.

Alt dette, og den forsinkelse projektet har oplevet, gør dog at vi står med et meget testet og robust projekt. Vi ved at nogle borgere ønskede en anden lokation, men vi håber at den grundige proces indtil nu, kan være med til at sikre at den kommende lokalplansproces kan forløbe forholdsvis hurtigt.

På den måde kan vi sikre de nødvendige haltider, og få skabt et miljø hvor vi kan mødes på tværs af foreninger (eller uden), alder, køn, bopæl osv., så hurtigt som muligt. Det er der rigtig mange der har brug for!


SÅ meget ved vi om hvordan projektet kommer til at se ud

Vores arkitekt har arbejdet på et dispositionsforslag og sekundære, såvel som primære brugere, har været involveret i processen. I løbet af de kommende måneder, kommer vi til at invitere til et møde i hallen v. Højvangskolen, hvor projektet vil blive præsenteret.


Fonden Stavtrup Kultur- og Idrætscenter

Nu hvor lokationen ligger fast, kan vi gennemføre etableringen af den selvejende fond som skal opføre og drive Stavtrup Kultur- og Idrætscenter. Her tilføres de mange indsamlede midler fra det frivillige arbejde i Stavtrup, samt midler donator og kommunen til at dække de omkostninger der allerede er brugt på projektet på Bispemarken.

Med disse kan vi betale det udestående arbejde af arkitekterne igennem 3 år, samt rådgivere og ingeniører der har udført de undersøgelser kommunen har krævet ift. trafik, vand, larm, mm. forud for lokalplansprocessen.

Fondens bestyrelse udgøres af fem medlemmer, to medlemmer udpeges af Stavtrup IF Forretningsudvalg, og et medlem udpeges af Fællesrådets bestyrelse. Herudover to selvsupplerende medlemmer. Indledningsvis udgøres bestyrelsen af medlemmer fra koordinationsgruppen, Per Bo Andersen, Søren Kjærgaard Kristiansen og Mikkel Stærk Dickenson. Derudover deltager Søren Skov som har ydet stor juridisk støtte og en repræsentant for vores donator AAA United.


Den resterende finansiering af projektet

På trods af at lokationen ikke har været endeligt fastsat før nu, er det lykkes at rejse 43 af 56 millioner.

Nu hvor vi kender lokationen, sætter vi alle kræfter ind på at sikre de sidste midler, så vi kan gå i jorden så snart vi har de nødvendige tilladelser.

Vi har brug for DIN hjælp.

For at sikre de sidste tilsagn om støtte til vores projekt, er det super vigtigt at vise at vi også som samfund og kommende brugere, bidrager med penge til projektet. Derfor vil vi snarest invitere til et borgermøde hvor vi kan vise projektet frem, og præsentere en række initiativer til indsamling.


Inspiration fra 9 projekter i Danmark og Workshop

Søndag d. 21/8 kørte 3 biler med 9 frivillige rundt til 9 hal-projekter i Danmark for at samle mere inspiration. Denne blev diskuteret med et bredt udsnit af repræsentanter fra brugergrupper i byen. I går bragte koordinationsgruppen disse input videre til diskussion med Lokale- og Anlægsfonden og Sleth arkitekterne. Vi er sikker på at den færdige projekt bliver både flot og funktionelt, til glæde for mange.

Af fremtidige brugergrupper og frivillige grupper omkring hal-projektet var: Spejderne, Kultur-gryden, Friskolen, Alboa, Højvangsskolen, Dagsinstitutionstilbud i Stavtrup, Senioridræt, De RE-kreative i Stavtrup, Fællesrådet, Trafik gruppen, Stavtrup Netværket, Gymnastik, Fodbold, Badminton, Håndbold, Bordtennis, Outdoor, Tennis, Fondsgruppen, Byggegruppen, Økonomi-gruppen, Stavtrup IF Forretningsudvalg.


621 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page