top of page

Ansøgning om midler til Stavtrups Grønne og Rekreative Korridor

Opdateret: 27. okt. 2022

Til Frivillighedsaften onsdag d. 29/6 blev ideerne til etablering af "Stavtrups Grønne og Rekreative Korridor" præsenteret. Projektets formål er at binde Stavtrups kommercielle centrum og Højvangskolen tættere på Brabrandsøen.


Projektet drives af kræfter i Stavtrup Outdoor, Stavtrup Fællesråd, Fondsgruppen, Højvangskolen, m.fl., men er et projekt der skal komme alle gående og løbende i Stavtrup til gode, ikke mindst børn og unge.


Som udgangspunkt skal projektet resultere i en genkendelig sti med "stationer" eller "øer" der inviterer til at være aktiv. Starten bliver Højvangskolen som barsler med endnu flere forbedringer af udearealerne, som også skal komme borgere i Stavtrup til gode udenfor skoletiden. Endestationen kunne f.eks. blive den nuværende trænings-station v. Brabrandstien.


Som det ses af kortet vil ruten gå via Klokkeskovvej, Klokkeskoven, Klokkedammen, Bispemarken. Inspiration til hvilke stationer der kan/skal etableres kommer bl.a. fra LEGO Build the change projektet, som var initieret af Multihal-projektet. Stavtrup har en unik beliggenhed v. Brabrandsøen, og visionen på "Stavtrups Grønne og Rekreative Korridor" ville principielt være den samme selv hvis der ikke skulle ligge en hal på Bispemarken.Det er dog klart at området omkring Klokkedammen, Bispemarken, Fodbold-anlæg, Tennis-anlæg, kommende padel tennis, spejderhytten samt shelters kan blive et helt fantastisk område; Stavtrups rekreative centrum. Korridoren vil således også blive en attraktiv rute for beboere i den sydlige del af byen, til at komme til Bispemarken og Brabrandsøen. Samtidig bliver det modsatte tilfældet, borgere fra f.eks. Bispevej vil få en smuk, sammenhængende sti til Rema og Coop.


På mødet d. 29/6 var særligt inviteret naboer til Klokkeskoven, som mødte op for at høre mere om planerne. Der blev udtrykt ønske om at bevare hensyn til den nuværende natur, samt ønske om at undgå støjgener. Ønsker som er rimelige og som naturligvis vil blive taget med videre. Én af de fremmødte meldte sig ind i gruppen af frivillige der arbejder på at realisere projektet. Tak. #sammennårvilængere!


Der vil nu blive arbejdet på konkretisering af indhold til projektet, som der vil kræve funding, og første deadline ift. dette er d. 15/9.


Er der spørgsmål til projektet, eller nogen der gerne vil være med til at skabe et fantastisk, sammenhængende, grønt og rekreativt område centralt i Stavtrup, så kontakt mig på msd@stavtrup.dk eller 2033 2947.


Venlig hilsen,


Mikkel Stærk Dickenson, bestyrelsesmedlem i Stavtrup Outdoor, mm.


257 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page