top of page

2022-02-24 Bestyrelsesmøde i Stavtrup Fællesråd - resumé

Vi øver os i praktikken omkring vores bestyrelsesmøder. Vi har en ambition om at forbedre kommunikation og transparens i hvordan vi arbejder, og hvad vi arbejder med. Vi besluttede i går at lave "beslutningsreferater" fremadrettet, hvilket betyder at disse ikke nødvendigvis bliver tydelige for andre. Derfor prøver vi nu at supplere med et kort resumé af møderne.


(Alle filer delt af Fællesrådet kan findes nederst på siden her.)


Dagsordenspunkter og kort resume:

  1. Velkomst: Vi blev enige om at dagsorden skal udsendes (også i Word) 4 dage før mødet, og at vi laver beslutningsreferat.

  2. Meddelelser fra formanden og andre: Vi snakkede om Frivillighedsaften d. 23/2. Generelt positiv stemning om konceptet som vi fortsætter. Drøftede også status fra Multihal og indlæg fra Den Grønne Kile, samt spørgsmål fra andre nysgerrige borgere. Positiv rolle Fællesrådet har taget, og Finn vil fortsat være tilgængelig som facilitator i den udstrækning Multihaludvalget, Den Grønne Kile, eller andre, måtte ønske det. Multihallen vil give yderligere status ifbm. LEGO-event på Højvangskolen d. 27-28/4 samt på en Frivillighedsaften inden sommerferien. Mere info følger.

  3. Forberedelse af Generalforsamling: Vi har næsten fået betaling fra alle medlemmer, så dejligt med stor opbakning. Der udestår en masse praktisk arbejde forud for Generalforsamlingen 22/3 kl. 19 på Sognegården.

  4. Hvad bruger vi pengene til: Vi diskuterede oplæg fremsendt af Lena (Flemming og Finn). Forslaget er pt. til internt brug, og vi arbejder løbende med at forbedre det. Vi besluttede at vi som udgangspunkt sigter mod at have mindst 15.000 kr. på kontoen, så vi altid har lidt hvis der opstår noget uforudset. Overordnet skal pengene gå til initiativer der gavner alle (eller så mange som muligt) borgere i Stavtrup. (Dvs. f.eks. ikke støtte initiativer i én grundejerforening som primært kommer denne til gode).

  5. Om samarbejde mellem fællesrådene i Århus Kommune og kommunen herunder om ny samarbejdsaftale: Karen er en del af arbejdsgruppen der arbejder på at forbedre samarbejdet mellem de 35 fællesråd og de forskellige afdelinger i kommunen. Karen tager forslagne med tilbage til arbejdsgruppen, og repræsenterer Stavtrup Fællesråd på Formandsmandsmødet i marts.

  6. Lokalsamfundsbeskrivelse: Berit præsenterede hendes indledende overvejelser og et forslag til disposition. Vi arbejder mod at lokalsamfundsbeskrivelsen kan blive en del af en helhedsplan for Stavtrup. Vi arbejder mod bred involvering af borgere i denne proces. Berit og Karen vender tilbage med forslag til hvordan processen skal skrues sammen.

  7. Eventuelt: Hans vil gerne arbejde videre med en "Forskønnelses-gruppe" som f.eks. kunne arbejde på forskønnelse af centrale samlingssteder i Stavtrup, f.eks. det kommercielle centrum. Hans har rakt ud til Rema Lise, Coop Jakob, og fortsætter arbejdet, også i f.eks. evt. "rekruttering" til gruppen. Ellers brugte vi eventuelt til koordinering af diverse opgaver Vi nåede ikke at diskutere indkomne forslag til generalforsamlingen, men det arbejder Lena og Mikkel videre med.49 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page