GENERALFORSAMLING 2022
TIRSDAG D. 22/3 KL. 19:00 – 21:30
 STAVTRUP SOGNEGÅRD, RÅHØJVEJ 5

 

Kære medlemmer af Stavtrup Fællesråd


Vi glæder os i bestyrelsen til at hilse på mange af vores medlemmer. Der er nogle meget centrale emner på dagsorden, inklusive indkomne forslag. De valg vi træffer på generalforsamlingen d. 22/3, vil have stor betydning for Fællesrådet, og Stavtrup generelt, i mange år fremover.


Herunder kan du downloade dagsorden samt bilag og de indkomne forslag.


På snarlig gensyn,


Bestyrelsen i Stavtrup Fællesråd